אמנון רובינשטיין, תומר קנת “רב-תרבותיות וצה”ל” (2016)

אמנון רובינשטיין, תומר קנת “רב-תרבותיות וצה”ל” משפט וצבא 22 (2016)   “רב-תרבותיות וצה”ל” * אמנון רובינשטיין **, תומר קנת ***     מבוא פרק א: יחסי צבא – חברה – פרט בראי הרב-תרבותיות 1. צה”ל ומדינת ישראל 2. הצבא והקהילות להמשך קריאה …

תומר קנת “פטור מטעמי מצפון – על צו מצפון ופטור משירות צבאי” (2015)

תומר קנת “פטור מטעמי מצפון – על צו מצפון ופטור משירות צבאי” אתר משפט ועסקים (2015) – DOCX / PDF   תומר קנת “פטור מטעמי מצפון – על צו מצפון ופטור משירות צבאי”   א. מבוא והצגת הבעייתיות בהענקת פטור להמשך קריאה …