צבי-פסח פראנק, יעקב קלמס, ש.-משה אזולאי “חיוב לגרש אשה שניה” (2011)

צבי-פסח פראנק, יעקב קלמס, ש.-משה אזולאי “חיוב לגרש אשה שניה” שורת הדין 17 (2011) 40 – DOCX / PDF   “חיוב לגרש אשה שניה” צבי-פסח פראנק, יעקב קלמס, ש.-משה אזולאי   בעל שנשא אשה על אשתו, חייב לגרש את אשתו להמשך קריאה …