רונן פרי, יחיאל קפלן “על העצמה באמצעות דיני הנזיקין” (2008)

רונן פרי, יחיאל קפלן “‘תפסת מרובה לא תפסת’ – על העצמה באמצעות דיני הנזיקין” העצמה במשפט (2008) 411   “‘תפסת מרובה לא תפסת: * על העצמה באמצעות דיני הנזיקין” רונן פרי **, יחיאל ש’ קפלן***   מבוא א. הצגת הבעיה להמשך קריאה …

יחיאל קפלן, רונן פרי “על אחריותם בנזיקין של סרבני גט” (2005)

יחיאל קפלן, רונן פרי “על אחריותם בנזיקין של סרבני גט” עיוני משפט 28 (2005) 773   “על אחריותם בנזיקין של סרבני-גט” יחיאל קפלן *, רונן פרי **   תקציר   אלמונית ופלוני, יהודים תושבי ישראל, נישאים זה לזה על-פי דין להמשך קריאה …