פרידריך-שלמה פרלס “מצבם ומעמדם של נישואין דתיים והדין הדתי ברפובליקה הפדרלית של גרמניה” (1984)

פרידריך-שלמה פרלס “מצבם ומעמדם של נישואין דתיים והדין הדתי ברפובליקה הפדרלית של גרמניה” דיני ישראל 10-11 (1981-1984) 405   פרידריך-שלמה פרלס “מצבם ומעמדם של נישואין דתיים והדין הדתי ברפובליקה הפדרלית של גרמניה”   מאז סוף מלחמת העולם השנייה, נסתיים קיומה להמשך קריאה …

פרידריך-שלמה פרלס “על סמכות נשיא בית המשפט העליון לפי סימן 55 לדבר המלך על א”י” (1964)

פרידריך-שלמה פרלס “על סמכות נשיא בית המשפט העליון לפי סימן 55 לדבר המלך על א”י” הפרקליט 20 (1963-1964) 300   “על סמכות נשיא בית המשפט העליון לפי סימן 55 לדבר המלך על א”י” פרידריך-שלמה פרלס   (בעקבות ב”ש 143/63, פד”י להמשך קריאה …

פרידריך-שלמה פרלס “האם קיימת עדה יהודית במדינת ישראל” (1959)

פרידריך-שלמה פרלס “האם קיימת עדה יהודית במדינת ישראל” הפרקליט 15 (1959) 16   “האם קיימת עדה יהודית במדינת ישראל” פרידריך-שלמה פרלס   (ב”ש 14/58, פד”י יב 319) במקרה הנ”ל היו העובדות פשוטות: אשה בת העדה הרומית-קתולית ואיש יהודי (בהחלטה לא להמשך קריאה …

פרידריך-שלמה פרלס “משמעות המילים “יהודים בישראל” שבסעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), ה’תשי”ג-1953″ (1980)

פרידריך-שלמה פרלס “משמעות המילים “יהודים בישראל” שבסעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), ה’תשי”ג-1953″ הפרקליט 32 (1979-1980) 4   “משמעות המלים “יהודים בישראל” שבסעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), ה’תשי”ג-1953″ פרידריך-שלמה פרלס   (בג”צ 297/77 להמשך קריאה …

פרידריך-שלמה פרלס “שאלות משפטיות בדבר עדות דתיות ודתות בישראל” (1960)

פרידריך-שלמה פרלס “שאלות משפטיות בדבר עדות דתיות ודתות בישראל” הפרקליט 16 (1960) 60   “שאלות משפטיות בדבר עדות דתיות ודתות בישראל” פרידריך-שלמה פרלס   א.   סימן 2 המתוקן מדבר המלך קובע כי “עדה דתית” פירושה כל עדה הנזכרת בתוספת להמשך קריאה …