עמיחי רדזינר “על ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים: תקנות ה’תש”ג” (2008)

עמיחי רדזינר “על ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים: תקנות ה’תש”ג” דיני ישראל 25 (2008) 185   “על ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים: תקנות ה’תש”ג” עמיחי רדזינר   א. פתיחה ב. ההקדמה ל’תקנות ה’תש”ג’ ג. ‘סדרי המשפטים’ להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “הסכם קדם-נישואין למניעת סרבנות גט: בין אמריקה לישראל” (2018)

עמיחי רדזינר “גיטין – מצוות התלויות בארץ? הסכם קדם-נישואין למניעת סרבנות גט: בין אמריקה לישראל” משפטים 47 (2018) 5   “גיטין – מצוות התלויות בארץ? הסכם קדם-נישואין למניעת סרבנות גט: בין אמריקה לישראל” עמיחי רדזינר *   בארצות הברית יש תמיכה להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “כפיית גט מול היתר נישואין ושורשי ‘מנהג בתי הדין'” (2021)

עמיחי רדזינר “רבינו גרשום במדינת ישראל: כפיית גט מול היתר נישואין ושרשי ‘מנהג בתי הדין’” דיני ישראל 34 (2021) 351   “‘רבנו גרשום במדינת ישראל: כפיית גט מול היתר נישואין ושורשי ‘מנהג בתי הדין’” * עמיחי רדזינר   א. מבוא להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “‘ענייני נישואין וגירושין’ בבתי דין חרדיים פרטיים” (2018)

עמיחי רדזינר “גט בהשגחת הבד”צ: ‘ענייני נישואין וגירושין’ בבתי דין חרדיים פרטיים” משפט חברה ותרבות 1 (2018) 69   “גט בהשגחת הבד”צ: ‘ענייני נישואין וגירושין’ בבתי דין חרדיים פרטיים” עמיחי רדזינר *   במדינת ישראל פועלים בתי דין רבניים פרטיים (כלומר, להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “הטלת הרחקות דתיות, חברתיות וכלכליות על סרבני גט בבתי הדין הרבניים” (2022)

עמיחי רדזינר “שובו של רבנו תם: הטלת הרחקות דתיות, חברתיות וכלכליות על סרבני גט בבתי הדין הרבניים” שנתון המשפט העברי 31 (2021-2022) 179   “שובו של רבנו תם: הטלת הרחקות דתיות, חברתיות וכלכליות על סרבני גט בבתי הדין הרבניים” עמיחי להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “על פתרונות חדשניים להתרת מקרי ממזרות בבתי הדין בישראל” (2021)

עמיחי רדזינר “”עד שכמעט לא נמצא ממזר מהתורה רק כשהיו אביו ואמו חבושים בבית האסורים” – על פתרונות חדשניים להתרת מקרי ממזרות בבתי הדין בישראל” כתב עת אלקטרוני למדעי היהדות 20 (2021) 1   “”עד שכמעט לא נמצא ממזר מהתורה להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “טענת ‘קים לי’ בכפיית גט” (2022)

עמיחי רדזינר “טענת ‘קים לי’ בכפיית גט” דיני ישראל 35-36 (2022) 397   “טענת ‘קים לי’ בכפיית גט” עמיחי רדזינר   לרבי חנינה, “יְהִי שָׁלוֹם בְּחֵילֵךְ שַׁלְוָה בְּאַרְמְנוֹתָיִךְ”. “בחיי ראשי שענין זה של ‘קים לי’ מצערני מאד כלפי פנים וכלפי חוץ להמשך קריאה …

אבישלום וסטרייך, עמיחי‬ רדזינר “על אכיפת גירושין בטענת ‘מאיס עלי'” (2020)

אבישלום וסטרייך, עמיחי‬ רדזינר “מהפכנות ושמרנות בפסיקת בית הדין הרבני: על אכיפת גירושין בטענת ‘מאיס עלי’” עיוני משפט 42 (2019-2020) 639   “מהפכנות ושמרנות בפסיקת בית הדין הרבני: על אכיפת גירושין בטענת ‘מאיס עלי’”‬ ‫אבישלום וסטרייך * עמיחי‬ רדזינר **   1. להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “עיצובו של איסור הביגמיה ליהודים בארץ ישראל המנדטורית” (2010)

עמיחי רדזינר “‘מלחמות היהודים’: עיצובו של איסור הביגמיה ליהודים בארץ ישראל המנדטורית” חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאישה: נשים, זכויות ומשפט בתקופת המנדט (2010) 151   “‘מלחמות היהודים’: עיצובו של איסור הביגמיה ליהודים בארץ ישראל המנדטורית” עמיחי רדזינר *   להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “על ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים: ‘סדרי המשפטים’, ה’תרפ”א” (2010)

עמיחי רדזינר “על ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים: ‘סדרי המשפטים’, ה’תרפ”א” מחקרי משפט 25 (2009-2010) 37   “על ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים: ‘סדרי המשפטים’, ה’תרפ”א” * עמיחי רדזינר **   “בחיינו הלאומיים החדשים בארץ-ישראל, יהיה להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “פנייה לבית המשפט כעילת גירושין בבית הדין הרבני” (2018)

עמיחי רדזינר “הלכה, מאבק סמכויות וזווית הסטייה: פנייה לבית המשפט כעילת גירושין בבית הדין הרבני” דיני ישראל 32 (2018) 223   “הלכה, מאבק סמכויות וזווית הסטייה: פנייה לבית המשפט כעילת גירושין בבית הדין הרבני” עמיחי רדזינר *   1. מבוא: להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “הרב עוזיאל, רבנות תל-אביב-יפו ובית-הדין הגדול לערעורים” (2004)

עמיחי רדזינר “הרב עוזיאל, רבנות תל-אביב-יפו ובית-הדין הגדול לערעורים: סיפור בארבע מערכות” מחקרי משפט 21 (2004) 129 – DOCX / PDF   “הרב עוזיאל, רבנות תל-אביב-יפו ובית-הדין הגדול לערעורים: סיפור בארבע מערכות” עמיחי רדזינר One man in his time plays להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “אכן, רטוריקה בלבד: תגובה למאמרו של אבישלום וסטרייך” (2014)

עמיחי רדזינר “אכן, רטוריקה בלבד: תגובה למאמרו של אבישלום וסטרייך” משפחה במשפט 6-7 (2013-2014) 579 – DOCX / PDF   “אכן, רטוריקה בלבד: תגובה למאמרו של אבישלום וסטרייך” * עמיחי רדזינר **   הביקורת מתרכזת בטיעונו של אבישלום וסטרייך, שלפיו להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “השפעת בג”ץ על מעמדו ההלכתי של בית הדין הרשמי” (2011)

עמיחי רדזינר “בית הדין הרבני בין בג”ץ לבד”ץ: השפעת בג”ץ על מעמדו ההלכתי של בית הדין הרשמי” משפט וממשל 13 (2011) 271   “בית-הדין הרבני בין בג”ץ לבד”ץ: השפעת בג”ץ על מעמדו ההלכתי של בית-הדין הרשמי” עמיחי רדזינר *   להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “על התניית מתן הגט ועל חדשנות הלכתית” (2018)

עמיחי רדזינר “‘מעגנת את עצמה’: על התניית מתן הגט ועל חדשנות הלכתית” הלכה ומשפט: ספר הזיכרון למנחם אלון (2018) 607   “על התניית מתן הגט ועל חדשנות הלכתית” מאת עמיחי רדזינר*   “מבחינה עקרונית מוסיפה להתקיים החלוקה בעניין סמכויות השיפוט להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “פסיקות גט מוטעה בשל הפרת הסכם גירושין בבתי הדין הרבניים” (2010)

עמיחי רדזינר “מלבוב לתל-אביב: פסיקות גט מוטעה בשל הפרת הסכם גירושין בבתי הדין הרבניים, בעקבות תיק (אזורי ת”א) 9322-29-1 (19.3.06) ואחרים” משפטים 39 (2009-2010) 155 – DOCX / PDF   “מלבוב לתל-אביב: פסיקות גט מוטעה בשל הפרת הסכם הגירושין בבתי להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “על סידור גטין לאחר תביעות נזיקין ועל מדיניות הפרסום של הפסיקה הרבנית” (2016)

עמיחי רדזינר “”לא המדרש עיקר אלא המעשה”: על סידור גטין לאחר תביעות נזיקין ועל מדיניות הפרסום של הפסיקה הרבנית” משפטים 45 (2015-2016) 5   “”לא המדרש עיקר אלא המעשה”: על סידור גטין לאחר תביעות נזיקין ועל מדיניות הפרסום של הפסיקה להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “פסיקת גט מוטעה בשל הפרת הסכם גירושין” (2010)

עמיחי רדזינר “פסיקת גט מוטעה בשל הפרת הסכם גירושין” תחומין 30 (2010) 256   פסיקת גט מוטעה בשל הפרת הסכם גירושין   א. עמדת בתי הדין   ב. ביטול המודעות וההסתמכות על דעתו של מהר”ם מלובלין   ג. ההסתמכות על להמשך קריאה …

אבישלום וסטרייך, עמיחי רדזינר “השימוש ב’גט מהרש”ם’ במדינת ישראל” (2020)

אבישלום וסטרייך, עמיחי רדזינר “‘מעוות לא יוכל לתקון’? על השימוש ב’גט מהרש”ם’ במדינת ישראל” ספר אליקים רובינשטיין (2020) 575   “‘מעוות לא יוכל לתקון’? על השימוש ב’גט מהרש”ם’ במדינת ישראל” אבישלום וסטרייך, עמיחי רדזינר   “וראוי לכל אדם לחרוט את להמשך קריאה …

שי זילברברג, עמיחי רדזינר “תחייתה של עילת ‘מות הנישואין’ בבית הדין הרבני” (2019)

שי זילברברג, עמיחי רדזינר “תחייתה של עילת ‘מות הנישואין’: שיטת רבינו ירוחם בבית הדין הרבני” משפטים 49 (2019) 113 “תחייתה של עילת ‘מות הנישואין’: שיטת רבינו ירוחם בבית הדין הרבני” שי זילברברג * עמיחי רדזינר **   אחת ההתפתחויות החשובות להמשך קריאה …