נחום גורטלר “הלכות עדות – עדים שיוחדו ונמצאו פסולים (לענין קידושין וגירושין)” (2007)

נחום גורטלר “הלכות עדות – עדים שיוחדו ונמצאו פסולים (לענין קידושין וגירושין)” כנס הדיינים (2007) 81 – DOCX / PDF   הלכות עדות – עדים שיוחדו ונמצאו פסולים (לענין קידושין וגירושין)   הקדמה   שנינו במשנה (מכות דף ה’ ע”ב) להמשך קריאה …

נחום גורטלר “בנמצא קרוב או פסול בין העדים או הדיינים” (2007)

נחום גורטלר “בנמצא קרוב או פסול בין העדים או הדיינים” שורת הדין 13 (2007) 277 – DOCX / PDF   “בנמצא קרוב או פסול בין העדים או הדיינים” נחום גורטלר א. העובדות. ענף א’ א. דעת רש”י, הרשב”ם והרמב”ם שעדים שראו להמשך קריאה …

נזיקין (רבני ערעור) 936594/2‏ פלונית נ’ פלוני (06/04/2014)

נזיקין (רבני ערעור) 936594/2‏ פלונית נ’ פלוני (06/04/2014) – DOCX / PDF   בית הדין הגדול תיק 936594/2‏   בפני כבוד הדיינים: הרב מסעוד אלחדד הרב נחום-שמואל גורטלר הרב ישראל שחור   מערערת: פלונית בא כוח המערערת עו”ד יוסי נקר להמשך קריאה …