נחום רקובר “על נישואין קונסולריים בישראל” (1970)

נחום רקובר “על נישואין קונסולריים בישראל” הפרקליט 25 (1969-1970) 566   “על נישואין קונסולריים בישראל” נחום רקובר   (להצעת חוק החסינויות וזכויות היתר הדיפלומטיות והקונסולריות, ה’תשכ”ח-1967; הצעות חוק 750 (ה’תשכ”ח) 31)   הצעת חוק החסינויות וזכויות היתר הדיפלומטיות והקונסולריות, ה’תשכ”ח-1967 להמשך קריאה …