תקציר מנשה שאווה “על סמכות השיפוט בענייני המעמד האישי של כפול-דת ועל היקף ‏תחולת פקודת המרת דת על יהודים ומוסלמים” (1989)

מנשה שאווה “על סמכות השיפוט בענייני המעמד האישי של כפול-דת ועל היקף ‏תחולת פקודת המרת דת על יהודים ומוסלמים” הפרקליט 38 (1988-1989) 307   “על סמכות השיפוט בענייני המעמד האישי של כפול-דת ועל היקף תחולת פקודת המרת דת על יהודים להמשך קריאה …

מנשה שאווה “על סמכות השיפוט בענייני המעמד האישי של כפול-דת ועל היקף ‏תחולת פקודת המרת דת על יהודים ומוסלמים” (1989)

מנשה שאווה “על סמכות השיפוט בענייני המעמד האישי של כפול-דת ועל היקף ‏תחולת פקודת המרת דת על יהודים ומוסלמים” הפרקליט 38 (1988-1989) 307   “על סמכות השיפוט בענייני המעמד האישי של כפול-דת ועל היקף תחולת פקודת המרת דת על יהודים להמשך קריאה …

מנשה שאווה “היחס בין סמכותו של בית-המשפט לענייני משפחה ‏לבין סמכותו של בית-הדין הרבני” (2000)

מנשה שאווה “היחס בין סמכותו של בית-המשפט לענייני משפחה ‏לבין סמכותו של בית-הדין הרבני” הפרקליט 44 (1998-2000) 44   “היחס בין סמכותו של בית-המשפט לענייני משפחה לבין סמכותו של בית-הדין הרבני” * מנשה שאווה **   א. השפעת חוק בית-המשפט לענייני להמשך קריאה …

מנשה שאווה “זכויות ‘בן הזוג’ מנישואין בטלים” (1992)

מנשה שאווה “זכויות ‘בן הזוג’ מנישואין בטלים” דיני ישראל 16 (1991-1992) 19   “זכויות ‘בן-הזוג’ מנישואין בטלים” * מנשה שאווה   1. הביסוס המשפטי של הזכויות והחלת חוקי הידועה בציבור א. זכויות המוענקות ל’ידועה בציבור כאשתו’ מבלי להשפיע על הסטטוס להמשך קריאה …

מנשה שאווה “בדיקת תוקפם של נישואין שנערכו מחוץ לישראל ‏בין נתינים זרים והסמכות להצהיר על בטלותם” (1968)

מנשה שאווה “בדיקת תוקפם של נישואין שנערכו מחוץ לישראל ‏בין נתינים זרים והסמכות להצהיר על בטלותם” הפרקליט 24 (1968) 10   “בדיקת תוקפם של נישואין שנערכו מחוץ לישראל ‏בין נתינים זרים והסמכות להצהיר על בטלותם” מנשה שאווה   (ע”א 29/66 להמשך קריאה …

מנשה שאווה “רישום של צו אימוץ זר במסגרת משפחה לסבית: הצורך בעיון מחדש בהלכת-שלזינגר ובתיחום גבולותיה” (2001)

מנשה שאווה “רישום של צו אימוץ זר במסגרת משפחה לסבית: הצורך בעיון מחדש בהלכת-שלזינגר ובתיחום גבולותיה” קרית המשפט 1 (2001) 103   “רישום של צו אימוץ זר במסגרת משפחה לסבית: הצורך בעיון מחדש בהלכת-שלזינגר ובתיחום גבולותיה” * מנשה שאווה ** להמשך קריאה …

מנשה שאווה “מזונות ילדים קטינים במשפט העברי ובמשפט הפוזיטיבי – חלק ב: החיוב במזונות ילדים מדין צדקה” (1980)

מנשה שאווה “מזונות ילדים קטינים במשפט העברי ובמשפט הפוזיטיבי – חלק ב” עיוני משפט 7 (1979-1980) 583   “מזונות ילדים קטינים במשפט העברי ובמשפט הפוזיטיבי – חלק ב: החיוב במזונות ילדים מדין צדקה” * מנשה שאווה **   “צדקה וגמילות להמשך קריאה …

מנשה שאווה “מזונות ילדים קטינים במשפט העברי ובמשפט הפוזיטיבי – חלק א: חיובו של אב במזונות ילדיו עד גיל חמש עשרה” (1980)

מנשה שאווה “מזונות ילדים קטינים במשפט העברי ובמשפט הפוזיטיבי – חלק א: חיובו של אב במזונות ילדיו עד גיל חמש עשרה” עיוני משפט 7 (1979-1980) 316   “מזונות ילדים קטינים במשפט העברי ובמשפט הפוזיטיבי – חלק א: חיובו של אב להמשך קריאה …

מנשה שאווה “יחסי-ממון בין בני-זוג שנישאו בחוץ-לארץ כשמקום מושבם ‏בשעת עריכת הנישואין היה במדינה זרה” (2000)

מנשה שאווה “יחסי-ממון בין בני-זוג שנישאו בחוץ-לארץ כשמקום מושבם ‏בשעת עריכת הנישואין היה במדינה זרה” עיוני משפט 22 (1999-2000) 571   “יחסי ממון בין בני-זוג שנישאו בחוץ-לארץ כשמקום מושבם בשעת עריכת הנישואין היה במדינה זרה” מנשה שאווה *   א. עיקרי להמשך קריאה …

מנשה שאווה “המועד למימוש הזכות לאיזון משאבים שבחוק יחסי ממון בין בני זוג, ה’תשל”ג-1973” (2000)

מנשה שאווה “המועד למימוש הזכות לאיזון משאבים שבחוק יחסי ממון בין בני זוג, ה’תשל”ג-1973”  עיוני משפט 22 (1999-2000) 563   “המועד למימוש הזכות לאיזון משאבים שבחוק יחסי ממון בין בני זוג, ה’תשל”ג-1973” מנשה שאווה *   א. הרקע ב. הצעה להמשך קריאה …

מנשה שאווה “ברירת-דין ביחסי ממון בין בני זוג” (1979)

מנשה שאווה “ברירת-דין ביחסי ממון בין בני זוג” עיוני משפט 6 (1978-1979) 247   “ברירת-דין ביחסי ממון בין בני-זוג” * מנשה שאווה **   מבוא א. כללי ברירת הדין לפני כניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון בין בני-זוג, ה’תשל”ג-1973 מבוא: האפשרויות להמשך קריאה …

מנשה שאווה “היש לנקוט ב’דחייה על הסף’ או ב’הקפאת התביעה’ במקרה של כריכת רכוש ומזונות אישה בתביעת גירושין של הבעל?” (2003)

מנשה שאווה “היש לנקוט ב’דחייה על הסף’ או ב’הקפאת התביעה’ במקרה של כריכת רכוש ומזונות אישה בתביעת גירושין של הבעל?” קרית המשפט 3 (2003) 145   “היש לנקוט ב’דחייה על הסף’ או ב’הקפאת התביעה’ במקרה של כריכת רכוש ומזונות אישה להמשך קריאה …

מנשה שאווה “גיור של בן-זוג בישראל – היש בכוחו כדי לשנות את מעמדה האישי של האשה ולפגוע בזכויותיה?” (2001)

מנשה שאווה “גיור של בן-זוג בישראל – היש בכוחו כדי לשנות את מעמדה האישי של האשה ולפגוע בזכויותיה?” קרית המשפט 1 (2001) 67   “גיור של בן-זוג בישראל – היש בכוחו כדי לשנות את מעמדה האישי של האשה ולפגוע בזכויותיה?” להמשך קריאה …

מנשה שאווה “תוקפם של נישואי תערובת בישראל – חלק שני” (1979)

מנשה שאווה “תוקפם של נישואי תערובת בישראל – חלק שני” עיוני משפט 6 (1978-1979) 14   “תוקפם של נישואי תערובת בישראל – חלק שני” מנשה שאווה *   תוקפם של נישואי תערובת שנערכו בחו”ל   3. תוקפם של נישואי תערובת להמשך קריאה …

מנשה שאווה “תוקפם של נישואי תערובת בישראל – חלק ראשון” (1977)

מנשה שאווה “תוקפם של נישואי תערובת בישראל – חלק ראשון” עיוני משפט 5 (1976-1977) 526   “תוקפם של נישואי תערובת בישראל – חלק ראשון” * מנשה שאווה **   מבוא   שאלת תוקפם של נישואי תערובת בישראל [1] עשויה להתעורר להמשך קריאה …

מנשה שאווה “על סמכות נשיא בית-המשפט העליון לפי חוק התרת נישואין והצורך בחוות-דעת של בית-הדין הדתי” (1992)

מנשה שאווה “על סמכות נשיא בית-המשפט העליון לפי חוק התרת נישואין והצורך בחוות-דעת של בית-הדין הדתי” עיוני משפט 16 (1991-1992) 13   שאווה “על סמכות נשיא בית-המשפט העליון לפי חוק התרת נישואין והצורך בחוות-דעת של בית-הדין הדתי” * מנשה שאווה להמשך קריאה …

מנשה שאווה “כללי השיפוט וברירת הדין בענייני התרת נישואין” (1971)

מנשה שאווה “כללי השיפוט וברירת הדין בענייני התרת נישואין” עיוני משפט 1 (1971-1972) 125   “כללי השיפוט וברירת הדין בענייני התרת נישואין” מנשה שאווה *   מבוא – להצגת הנושא   לפני זמן לא רב קיבלה הכנסת את חוק שיפוט להמשך קריאה …

מנשה שאווה “לשאלת תוקפם ורישומם של נישואי תערובת שנערכו בפני ‏קונסול זר בישראל” (1996)

מנשה שאווה “לשאלת תוקפם ורישומם של נישואי תערובת שנערכו בפני ‏קונסול זר בישראל” הפרקליט 42 (1995-1996) 188   “לשאלת תוקפם ורישומם של נישואי תערובת שנערכו בפני קונסול זר בישראל” * מנשה שאווה **   (בג”צ 2888/92 גולדשטיין נ’ שר הפנים להמשך קריאה …

מנשה שאווה “כלום ‏מוסמך בית-הדין הרבני לדון בהסכמת הצדדים בענייני ‏התרת נישואין של בני-זוג שאחד מהם יהודי והשני לא-יהודי (או ‘ספק יהודי’)?‏” (2000)

מנשה שאווה “בעקבות העלייה מרוסיה וממדינות חבר העמים – כלום ‏מוסמך בית-הדין הרבני לדון בהסכמת הצדדים בענייני ‏התרת נישואין של בני-זוג שאחד מהם יהודי והשני לא-‏יהודי (או ‘ספק יהודי’)?‏” מאזני משפט 1 (2000) 211   “בעקבות העליה מרוסיה וממדינות חבר להמשך קריאה …

מנשה שאווה “סמכות ודין בהתרת נישואי תערובת ובנישואי בני זוג חסרי בית-דין דתי מוסמך” (1980)

מנשה שאווה “סמכות ודין בהתרת נישואי תערובת ובנישואי בני זוג חסרי בית-דין דתי מוסמך” הפרקליט 32 (1979-1980) 482   “סמכות ודין בהתרת נישואי תערובת ובנישואי בני זוג חסרי בית-דין דתי מוסמך” * מנשה שאווה   א. מבוא: להצגת הנושא   להמשך קריאה …