ישראל שחור “שיכרות כעילה לגירושין” (2007)

ישראל שחור “שכרות כעילה לגירושין” שורת הדין 11 (2007) 304 – DOCX / PDF   “שיכרות כעילה לגירושין” ישראל שחור   א. לכאורה נחלקו הרי”ו והמהרש”ל האם שיכרות היא עילה לגירושין. הרי”ו והמהרש”ל. וישוב דבריהם שיש לחלק בין שותה תמיד, להמשך קריאה …

נזיקין (רבני ערעור) 936594/2‏ פלונית נ’ פלוני (06/04/2014)

נזיקין (רבני ערעור) 936594/2‏ פלונית נ’ פלוני (06/04/2014) – DOCX / PDF   בית הדין הגדול תיק 936594/2‏   בפני כבוד הדיינים: הרב מסעוד אלחדד הרב נחום-שמואל גורטלר הרב ישראל שחור   מערערת: פלונית בא כוח המערערת עו”ד יוסי נקר להמשך קריאה …