איסור-לבועל (רבני ערעור) 76/1957 פלונית נ’ הנהלת בתי דין רבניים (03/02/1958)

איסור-לבועל (רבני ערעור) 76/1957 פלונית נ’ הנהלת בתי דין רבניים (03/02/1958) – DOCX / PDF   בבית הדין הרבני הגדול ירושלים תיק תשי”ז/76   לפני כבוד הדיינים: כ”ג הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב יצחק נסים – נשיא הרב יוסף להמשך קריאה …

נישואים-אזרחיים (רבני ערעור) 114/1956 פלונית נ’ פלוני (09/01/1957)

נישואים-אזרחיים (רבני ערעור) 114/1956 פלונית נ’ פלוני (09/01/1957) – DOCX / PDF   בבית הדין הרבני הגדול ירושלים תיק תשט”ז/114   לפני כבוד הדיינים: הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב יצחק נסים – נשיא הרב יוסף-שלום אלישיב הרב בצלאל זולטי להמשך קריאה …