היתר-נישואין (רבני ערעור) 74/1975 פלוני נ’ פלונית (23/06/1975)

היתר-נישואין (רבני ערעור) 74/1975 פלוני נ’ פלונית (23/06/1975) – DOCX / PDF   בבית הדין הרבני הגדול בירושלים תיק תשל”ה/74   לפני כבוד הדיינים: כ”ג הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב עובדיה יוסף – נשיא, הרב בצלאל זולטי, הרב אליעזר להמשך קריאה …

איסור-לבועל (רבני ערעור) 76/1957 פלונית נ’ הנהלת בתי דין רבניים (03/02/1958)

איסור-לבועל (רבני ערעור) 76/1957 פלונית נ’ הנהלת בתי דין רבניים (03/02/1958) – DOCX / PDF   בבית הדין הרבני הגדול ירושלים תיק תשי”ז/76   לפני כבוד הדיינים: כ”ג הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב יצחק נסים – נשיא הרב יוסף להמשך קריאה …

נישואים-אזרחיים (רבני ערעור) 89/1957 פלוני נ’ פלונית (22/01/1958)

נישואים-אזרחיים (רבני ערעור) 89/1957 פלוני נ’ פלונית (22/01/1958) – DOCX / PDF   בבית הדין הרבני הגדול ירושלים תיק תשי”ז/89 תיק תשי”ז/106   לפני כבוד הדיינים: הרב יעקב הדס הרב יוסף שלום אלישיב הרב בצלאל זולטי   המערער: פלוני (ע”י להמשך קריאה …

נישואים-אזרחיים (רבני ערעור) 114/1956 פלונית נ’ פלוני (09/01/1957)

נישואים-אזרחיים (רבני ערעור) 114/1956 פלונית נ’ פלוני (09/01/1957) – DOCX / PDF   בבית הדין הרבני הגדול ירושלים תיק תשט”ז/114   לפני כבוד הדיינים: הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב יצחק נסים – נשיא הרב יוסף-שלום אלישיב הרב בצלאל זולטי להמשך קריאה …

יעקב-בצלאל ז’ולטי “תשובה אודות הסכם קדם נישואין” (2008)

יעקב-בצלאל ז’ולטי “תשובה אודות הסכם קדם נישואין” שורת הדין 14 (2008) 289 – DOCX / PDF   “התחייבות למזונות אם לא יגרש” יעקב-בצלאל זולטי זצ”ל   א. בעל שמתחייב מזונות לאשתו אם יסרב לתת גט לאחר פירוד אזרחי ביניהם. חיוב להמשך קריאה …