יחיאל קפלן “תביעות נזיקין בגין סרבנות גט בישראל לאור עקרונות המשפט העברי” (2014)

יחיאל קפלן “תביעות נזיקין בגין סרבנות גט בישראל לאור עקרונות המשפט העברי: מחילוקי דעות בין בית המשפט לבית הדין לפשרה המשכינה שלום” משפחה במשפט 6-7 (2013-2014) 263   “תביעות נזיקין בגין סרבנות גט בישראל לאור עקרונות המשפט העברי: מחילוקי דעות להמשך קריאה …

יחיאל קפלן “מגמה חדשה בנוגע לקיום פסקי-דין של גירושין: שיקולי מדיניות לאור עקרונות המשפט העברי וחוקי היסוד” (2005)

יחיאל קפלן “מגמה חדשה בנוגע לקיום פסקי-דין של גירושין: שיקולי מדיניות לאור עקרונות המשפט העברי וחוקי היסוד” מחקרי משפט 21 (2004-2005) 609   “מגמה חדשה בנוגע לקיום פסקי-דין של גירושין: שיקולי מדיניות לאור עקרונות המשפט העברי וחוקי היסוד” יחיאל ש’ קפלן להמשך קריאה …

יחיאל קפלן “פתרון מצוקת מסורבות הגט באמצעות מזונות עונשיים” (2005)

יחיאל קפלן “פתרון מצוקת מסורבות הגט באמצעות מזונות עונשיים” המשפט 10 (2005) 381 “פתרון מצוקת מסורבות הגט באמצעות מזונות עונשיים” יחיאל-ש’ קפלן * 1. מבוא 1.1. מצוקת מסורבי ומסורבות הגט 1.2. פתרונות אפשריים למצוקה זו 2. מזונות עונשיים – הגדרה להמשך קריאה …

רונן פרי, יחיאל קפלן “על העצמה באמצעות דיני הנזיקין” (2008)

רונן פרי, יחיאל קפלן “‘תפסת מרובה לא תפסת’ – על העצמה באמצעות דיני הנזיקין” העצמה במשפט (2008) 411   “‘תפסת מרובה לא תפסת: * על העצמה באמצעות דיני הנזיקין” רונן פרי **, יחיאל ש’ קפלן***   מבוא א. הצגת הבעיה להמשך קריאה …

יחיאל קפלן, רונן פרי “על אחריותם בנזיקין של סרבני גט” (2005)

יחיאל קפלן, רונן פרי “על אחריותם בנזיקין של סרבני גט” עיוני משפט 28 (2005) 773   “על אחריותם בנזיקין של סרבני-גט” יחיאל קפלן *, רונן פרי **   תקציר   אלמונית ופלוני, יהודים תושבי ישראל, נישאים זה לזה על-פי דין להמשך קריאה …