יוסף גולדברג “זכות הבעל בנכסי מלוג כשאשתו ספק מורדת” (2007)

יוסף גולדברג “זכות הבעל בנכסי מלוג כשאשתו ספק מורדת” שורת הדין 11 (2007) 221 – DOCX / PDF   “זכות הבעל בנכסי מילוג, כשאשתו ספק מורדת” יוסף גולדברג   א. דין “מאיס עלי” אולי זה דוקא במאיסות גופנית, ולא מאיסות מחמת להמשך קריאה …

יוסף גולדברג “בענין הרחקות דר”ת (תגובה להשגות)” (2003)

יוסף גולדברג “בענין הרחקות דר”ת (תגובה להשגות)” שורת הדין 8 (2003) 456 – DOCX / PDF   “בענין הרחקות דר”ת (השגה לתגובה)” – יוסף גולדברג   א. ב. חילוק בין גירסת המהרי”ק בדברי ר”ת, לבין הנדפס בספר הישר לר”ת לגבי להמשך קריאה …

יוסף גולדברג “מניעת טובה מאדם – האם נחשב ‘גט מעושה'” (2003)

יוסף גולדברג “מניעת טובה מאדם – האם נחשב ‘גט מעושה’” שורת הדין 8 (2003) 409   “מניעת טובה מאדם האם נחשב ‘גט מעושה’” יוסף גולדברג   א. שיטת מהרי”ק בשם ר”ת דמניעת טובה לא הוי גט מעושה, וסלוק דבר שכבר להמשך קריאה …

יוסף גולדברג “בענין הרחקה דרבינו תם” (2000)

יוסף גולדברג “בענין הרחקה דרבינו תם” שורת הדין 6 (2000) 480 “בענין הרחקה דר”ת” יוסף גולדברג   א. שיטת הריב”ש ושאר ראשונים שם דמניעת טובה הוי אונס. ב. כנראה גירסת הריב”ש וחבריו בדברי ר”ת היא כגירסת המהרי”ק, ועל כן לדבריהם להמשך קריאה …

יוסף גולדברג “בענין ‘הרחקה דרבינו תם'” (1999)

יוסף גולדברג “בענין ‘הרחקה דרבינו תם’ (בהתייחסות לחוק בתי דין רבניים, קיום פסקי דין של גירושין התשנ”ה 1995)” שורת הדין 5 (1999) 273   “בענין “הרחקה דרבינו תם” (בהתייחסות לחוק בתי דין רבניים, קיום פסקי דין של גירושין התשנ”ה 1995)” יוסף להמשך קריאה …

גירושין (רבני ירושלים) ‏917387/1‏ פלונית נ’ פלוני (17/11/2013)

גירושין (רבני ירושלים) ‏917387/1‏ פלונית נ’ פלוני (17/11/2013) – DOCX / PDF   בבית הדין הרבני האזורי ירושלים ‏917387/1‏   לפני כבוד הדיינים: הרב ישראל יפרח – ראב”ד‏ הרב מאיר יששכר מאזוז הרב יוסף גולדברג   התובעת: פלוני (ע”י ב”כ להמשך קריאה …