בג”צ 258/52 יעקב מכביאן נ’ שר הבטחון (25/09/1952)

בג”צ 258/52 מכביאן נ’ שר-הבטחון, פ”ד ו (1952) 844   בג”צ 258/52 יעקב מכביאן נגד שר הבטחון ו-3 אח’   בבית-המשפט העליון כבימ”ש גבוה לצדק [08/099/1952, 18/09/1952, 25/09/1952] לפני השופטים אגרנט, אסף, צלטנר   חוק שירות בטחון, ה’תש”ט-1949, סעיפים 1, להמשך קריאה …

ע”פ 125/52 סלומון קינסברון נ’ היועץ המשפטי לממשלת ישראל (18/03/1953)

ע”פ 125/52 קינסברון נ’ היועץ המשפטי לממשלת ישראל, פד”י ז (1953) 261   ע”פ 125/52 סלומון קינטברון נגד היועץ המשפטי לממשלת ישראל   בבית-המשפט העליון כבימ”ש לערעורים פליליים [19/11/1952, 18/03/1953, 19/01/1953] לפני השופטים חשין, אסף, צלטנר   ביגמיה – פקודת החוק הפלילי, להמשך קריאה …