בג”צ 187/54 חלימה-סלימאן ברייה נ’ קאדי בית-הדין השרעי המושלמי עכו ואח’ (19/07/1955)

בג”צ 187/54 ברייה נ’ קאדי בית-הדין השרעי המושלמי עכו, פד”י ט (1955) 1193   בג”צ 187/54 חלימה סלימאן ברייה נגד קאדי בית-הדין השרעי המושלמי עכו ואח’   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק [26/12/1954, 19/06/1955, 19/07/1955] לפני הנשיא (אולשן) והשופטים להמשך קריאה …

בג”צ 244/59 נחמן קוגן נ’ בית הדין הרבני האזורי באר שבע ואח’ (06/11/1959)

בג”צ 244/59 קוגן נ’ בית הדין הרבני האזורי באר שבע, פד”י יג (1959) 1914   בג”צ 244/59 נחמן קוגן נגד בית-הדין הרבני האזורי באר-שבע, ו-4 אח’   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק [06/11/1959] לפני הנשיא (אולשן) והשופטים זילברג, גויטיין להמשך קריאה …

בג”צ 38/54 אביגדור לבנוני (וייס) נ’ יו”ר ההוצל”פ חיפה ואח’ (12/03/1954)

בג”צ 38/54 לבנוני (וייס) נ’ יו”ר ההוצל”פ חיפה, פד”י ח (1954) 324   בג”צ 38/54 אביגדור לבנוני (וייס) נגד יו”ר ההוצל”פ חיפה וצילה לבנוני   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משנוט גבוה לצדק [11/03/1954, 12/03/1954] לפני השופטים חשין, גויטיין, ברנזון   חוק להמשך קריאה …

ע”פ 54/54 יצחק-שמעון הרשנהורן נ’ היועץ המשפטי לממשלת ישראל (26/11/1954)

ע”פ 54/54 הרשנהורן נ’ היועץ המשפטי לממשלת ישראל, פד”י ח (1954) 1300   יצחק-שמעון הרשנהורן נגד היועץ המשפטי לממשלת ישראל   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים [18/05/1954, 25/10/1954, 26/11/1954] לפני הנשיא (אולשן) והשופטים זילברג, גויטיין   פקודת החוק הפלילי, להמשך קריאה …

ע”פ 238/58 יחיא חנש ואח’ נ’ היועץ המשפטי לממשלה (21/12/1958)

ע”פ 238/58 חנש נ’ היועץ המשפטי לממשלה, פד”י יב (1958) 1867   ע”פ 238/58 יחיא חנש ושמעא (אורה) ג’מיל נגד היועץ המשפטי לממשלה   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים [21/12/1958] לפני הנשיא (אולשן) והשופטים גויטיין, ויתקון   פקודת החוק הפלילי, להמשך קריאה …

בג”צ 135/58 שמואל-מרכוס קנול נ’ בית הדין הרבני האזורי תל-אביב-יפו ואח’ (27/11/1958)

בג”צ 135/58 קנול נ’ בית הדין הרבני האזורי תל-אביב-יפו, פד”י יב (1958) 1622   בג”צ 135/58 המ’ 299/58 שמואל-מרכוס קנול נגד בית-הדין הרבני האזורי תל-אביב-יפו ואח’   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק [22/08/1958, 03/09/1958, 17/09/1958, 03/10/1958, 27/11/1958] לפני השופטים להמשך קריאה …

בג”צ 54/54 מרי יעקובסון נ’ הרב הראשי ואח’ (09/01/1957)

בג”צ 54/54 יעקובסון נ’ הרב הראשי, פד”י יא (1957) 47 בג”צ 54/54 מרי יעקובסון נגד הרב הראשי י’-ה’ הרצוג, בית-הדין הרבני הגדול ירושלים ואח’   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק [‏26/05/1954, 23/03/1954, 19/01/1957] לפני הנשיא (אולשן), והשופטים זילברג, גויטיין להמשך קריאה …

בג”צ 122/58 ישראל קלמן נ’ שר הביטחון ואח’ (30/11/1958)

בג”צ 122/58 קלמן נ’ שר הביטחון, פד”י יב (1958) 1884   בג”צ 122/58 ישראל קלמן נגד שר הביטחון ואח’   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק [30/11/1958, 30/07/1958] לפני השופטים אגרנט, גויטיין, ויתקון   אין מקום להתערב בדרישת שילטונות הביטחון להמשך קריאה …

בג”צ 195/58 יוסף יואנוביצ’י נ’ שר הפנים (30/12/1958)

בג”צ 195/58 יואנוביצ’י נ’ שר הפנים, פד”י יב (1958) 1959   בג”צ 195/58 יוסף יואנוביצ’י נגד שר-הפנים ואח’   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק [05/12/1958, 30/12/1958] לפני השופטים אגרנט, גויטיין, זוסמן   חוק הכניסה לישראל, ה’תשי”ב-1952 [סה”ח 11, עמ’ להמשך קריאה …

בג”צ 262/59 נחום פורת נ’ שר הביטחון ואח’ (20/01/1960)

בג”צ 262/59 פורת נ’ שר היבטחון, פד”י יד (1960) 55   בג”צ 262/59 נחום פורת נגד שר הביטחון   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק [09/11/1959, 06/01/1960, 20/01/1960] לפני השופטים אגרנט, גויטיין, ויתקון   בקשת קצין צבא הקבע, שקיבל חופשה להמשך קריאה …

בג”צ 124/59 לאה גלאובהרדט נ’ בית-הדין הרבני האזורי חיפה (16/07/1959)

בג”צ 124/1959 גלאובהרדט נ’ בית-הדין הרבני האזורי חיפה, פד”י יג 1490 (1959)   בג”צ 124/1959 לאה גלאובהרדט נגד בית-הדין הרבני האזורי חיפה, שלומית ביקל   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק [16/07/1959] לפני השופטים זילברג, גויטיין, לנדוי פניה לבית-דין רבני להמשך קריאה …

בג”צ 53/56 האני חסונה נ’ ראש הממשלה ואח’ (20/04/1956)

בג”צ 53/56 חסונה נ’ ראש הממשלה, פד”י י (1956) 710   בג”צ 53/56 האני חסונה נגד ראש הממשלה ואח’   בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק [20/04/1956] לפני מ”מ הנשיא (חשין) והשופטים זילברג, גויטיין   חוק שירות בטחון, להמשך קריאה …

בג”צ 121/55 זיגפריד אריה נ’ שר הבטחון ואח’ (28/07/1955)

בג”צ 121/55 אריה נ’ שר הבטחון, פד”י ט (1955) 1277   בג”צ 121/55 זיגפריד אריה נגד שר הבטחון ואח’   בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק [28/07/1955] לפני השופטים זילברג, גויטיין, ברנזון   תקנות שירות בטחון, ה’תש”ט-1949 [קה”ת להמשך קריאה …

בג”צ 136/56 כרמל רבי נ’ שר הבטחון ואח’ (23/01/1957)

בג”צ 136/56 רבי נ’ שר הבטחון ואח’, פד”י יא 118 (1957) – DOCX / PDF   בג”צ 136/56 כרמל רבי נגד שר הבטחון ואח’   בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק [23.1.57, 2.1.57 ,23.9.56] לפני הנשיא (אולשן), והשופטים להמשך קריאה …

בג”צ 47/55 פרלה פדלון נ’ שר הבטחון ואח’ (05/05/1955)

בג”צ 47/55 פדלון נ’ שר הבטחון, פד”י ט (1955) 787 בג”צ 47/55 פרלה פדלון נגד שר הבטחון ואח’   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק [05/05/1955] לפני הנשיא (אולשן) והשופטים גויטיין, זוסמן   חוק שירות בטחון, תש”ט-1949 [סה”ח 25, להמשך קריאה …

בג”צ 180/55 דוד פוליטי נ’ שר הבטחון ואח’ (30/01/1956)

בג”צ 180/55 פוליטי נ’ שר הבטחון, פד”י י (1956) 164   בג:”צ 55/180 דוד פוליטי נגד שר הבטחון ואח’   בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק [30/01/1956, 20/11/1955] לפני השופטים אגרנט, גויטיין, לנדוי   חוק שירות בטחון, ה’תש”ט-1949 להמשך קריאה …

בג”צ 63/57 דבורה עציון נגד בית-הדין האזורי מחוז תל אביב יפו ואח’ (22/09/1957)

בג”צ 63/57 דבורה עציון נגד בית-הדין האזורי מחוז תל אביב יפו, פד”י יא 1153 (1957) – DOCX / PDF   בג”צ 63/57   דבורה עציון נגד בית הדין הרבני האזורי מחוז תל אביב יפו ודוד יודסין   בבית המשפט העליון להמשך קריאה …

בג”צ 72/55 זיגפריד-אברהם פריידי נ’ עיריית ת”א-יפו ואח’ (30/04/1956)

בג”צ 72/55 פריידי נ’ עיריית ת”א-יפו, פ”ד י 734 (1956) – DOCX / PDF   בג”צ 72/55 בג”צ 117/55 העותר בבג”צ 72/55: זיגפריד אברהם פריידי העותר בבג”צ 117/55: שמואל מנדלסון ואח’ נגד המשיבים: עיריית תל אביב יפו ואח’   בבית להמשך קריאה …

בג”צ 42/54 הרב משה פולאק נ’ הרב יצחק-א’ הרצוג ואח’ (30/06/1954)

בג”צ 42/54 הרב פולאק נ’ הרב הרצוג, פד”י ח (1954) 897   בג”צ 42/54 הרב משה פולאק נגד (1) הרב יצחק א’ הרצוג (2) הרב א’ אונטרמן (3) מועצת הרבנות הראשית   בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק להמשך קריאה …

בג”צ 136/54 הרב משה-יהודה פולאק נ’ הרב יצחק-א’ הרצוג ואח’ (09/02/1955)

בג”צ 136/54 הרב פולאק נ’ הרב הרצוג, פד”י ט (1955) 155   בג”צ 136/54 הרב משה יהודה פולאק נגד הרב יצחק-א’ הרצוג ואח’     בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק [09/02/1955, 28/11/1954, 03/11/1954, 20/09/1954] לפני השופטים גויטיין, להמשך קריאה …