גואלטירו פרוקצ’יה “מגמות בחקיקה ובפסיקה המודרנית לקראת השוואת דיני המעמד האישי” (1959)

גואלטירו פרוקצ’יה “מגמות בחקיקה ובפסיקה המודרנית לקראת השוואת דיני המעמד האישי” הפרקליט 15 (1959) 122   “מגמות בחקיקה ובפסיקה המודרנית לקראת השוואת דיני המעמד האישי” * גואלטירו פרוקצ’יה   כוונת סקירתי לתאר תמונה ברורה וקצרה על המשפט הישראלי בעניין המעמד להמשך קריאה …