גד טדסקי “מעמד אישי” (1966)

גד טדסקי “מעמד אישי” הפרקליט 22 (1966) 164   “מעמד אישי” גד טדסקי   1. המושג “מעמד אישי” מכריע לכאורה לפירוש הוראות מרכזיות במשפט הא”י וישראלי. 2. למה מתייחס “המעמד האישי”? 3. אין ההתאמה בין רשימת סי’ 51 לדה”מ לבין להמשך קריאה …