דניאל סטטמן, גדעון ספיר “האם מדינה ליברלית רשאית לפעול מתוך הסתמכות על טיעונים דתיים?” (2010)

דניאל סטטמן, גדעון ספיר “האם מדינה ליברלית רשאית לפעול מתוך הסתמכות על טיעונים דתיים?” מחקרי משפט 25 (2009-2010) 599   “האם מדינה ליברלית רשאית לפעול מתוך הסתמכות על טיעונים דתיים?” * דניאל סטטמן **, גדעון ספיר ***   תקציר הקדמה להמשך קריאה …

גדעון ספיר “גבולות מיסוד הדת” (2005)

גדעון ספיר “גבולות מיסוד הדת” משפט וממשל 8 (2005) 155   “גבולות מיסוד הדת” גדעון ספיר   א. פתיחה. ב. הפרשנויות השונות לאיסור מיסוד הדת: 1. איסור מיסוד הדת כאיסור כפייה; 2. איסור מיסוד הדת כמחייב ניטרליות; 3. איסור מיסוד להמשך קריאה …

דניאל סטטמן וגדעון ספיר “חופש הדת, חופש מדת והגנה על רגשות דתיים” (2004)

דניאל סטטמן, גדעון ספיר “חופש הדת, חופש מדת והגנה על רגשות דתיים” מחקרי משפט 21 (2004) 5   “חופש הדת, חופש מדת והגנה על רגשות דתיים” דני סטטמן וגדעון ספיר   א. מבוא ב. חופש הדת 1. הבסיס לחופש הדת 2. להמשך קריאה …