איסור-לבועל 3996/1953 (רבני תל-אביב) פלונית נ’ הנהלת בתי דין רבניים (24/01/1957)

איסור-לבועל 3996/1953 (רבני תל-אביב) פלונית נ’ הנהלת בתי דין רבניים (24/01/1957) – DOCX / PDF   בבית הדין הרבני האזורי תל אביב יפו תיק תשי”ג/3996   לפני כבוד הדיינים: הרב אריה לייב רביץ – אב”ד, הרב שמואל-ברוך ורנר, הרב שמואל להמשך קריאה …