אליאב שוחטמן “החיוב בהוצאות משפט בפסיקת בתי הדין הרבניים בתי הדין הרבניים” (1984)

אליאב שוחטמן “החיוב בהוצאות משפט בפסיקת בתי הדין הרבניים בתי הדין הרבניים” דיני ישראל 10-11 (1981-1984) 263   “החיוב בהוצאות משפט בפסיקת בתי הדין הרבניים בתי הדין הרבניים” אליאב שוחטמן   א. מבוא ב. שיטת המשפט העברי ג. פסיקת בתי להמשך קריאה …

אליאב שוחטמן “פסיקת בג”צ בפרשת קבורתה של תרזה אנגלוביץ – מתן יד לכפייה אנטי-דתית?” (1990)

אליאב שוחטמן “פסיקת בג”צ בפרשת קבורתה של תרזה אנגלוביץ – מתן יד לכפייה אנטי-דתית?” דיני ישראל 15 (1989-1990) 179   “פסיקת בג”צ בפרשת קבורתה של תרזה אנגלוביץ – מתן יד לכפייה אנטי-דתית?” אליאב שוחטמן   (בשולי בג”צ 637/85, פ”ד מ(3) להמשך קריאה …

אליאב שוחטמן “המשפט הישראלי והמשפט העברי – זיקה וניכור (תגובה להרצאתו של פרופסור ליפשיץ)” (1990)

אליאב שוחטמן “המשפט הישראלי והמשפט העברי – זיקה וניכור (תגובה להרצאתו של פרופסור ליפשיץ)” משפטים 19 (1989-1990) 871   “המשפט הישראלי והמשפט העברי – זיקה וניכור (תגובה להרצאתו של פרופסור ליפשיץ)” אליאב שוחטמן *   את עיקרי דבריו ייחד ידידי, להמשך קריאה …

אליאב שוחטמן “היש חשש קידושין בקשרי אישות עם ‘ידועה בציבור’?” (1993)

אליאב שוחטמן “היש חשש קידושין בקשרי אישות עם ‘ידועה בציבור’?” מחקרי משפט 10 (1993) 7   “היש חשש קידושין בקשרי אישות עם ‘ידועה בציבור’?” אליאב שוחטמן   א. עובדות המקרה ופסיקת בית הדין הרבני בחיפה ב. דין ביאת פנויה לאור החזקת להמשך קריאה …

אליאב שוחטמן “דיון בהרכב חסר ופסיקה לקויה בשאלת טובת הילד בבית הדין הרבני – עילה להתערבות בג”צ?” (1986)

אליאב שוחטמן “דיון בהרכב חסר ופסיקה לקויה בשאלת טובת הילד בבית הדין הרבני – עילה להתערבות בג”צ?” משפטים 15 (1985-1986) 287   “דיון בהרכב חסר ופסיקה לקויה בשאלת טובת הילד בבית הדין הרבני – עילה להתערבות בג”צ?” אליאב שוחטמן *   (בג”צ להמשך קריאה …

אליאב שוחטמן “על צו עיכוב יציאה מהארץ נגד החייב בדין ועל סמכות הביקורת של בג”צ כלפי בית דין הרבני בענייני סדר דין” (1985)

אליאב שוחטמן “על צו עיכוב יציאה מהארץ נגד החייב בדין ועל סמכות הביקורת של בג”צ כלפי בית דין הרבני בענייני סדר דין” משפטים 14 (1984-1985) 83   “על צו עיכוב יציאה מהארץ נגד החייב בדין ועל סמכות הביקורת של בג”צ כלפי להמשך קריאה …

אליאב שוחטמן “וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה” (10/09/2011)

אליאב שוחטמן “וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה” פרשת השבוע 393 ה’תשעא כי-תצא (10/09/2011)   “וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה” אליאב שוחטמן *   מצוקתן של מסורבות הגט   אחת הבעיות בתחום חיי המשפחה שאינה יורדת מסדר היום הציבורי להמשך קריאה …