אבנר-חי שאקי “התוקף בישראל של גיור רפורמי בחו”ל – לעניין פרוש “יהודים” בחוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים ‏מיוחדים), ה’תשכ”ט-1969‏” (1973)

אבנר-חי שאקי “התוקף בישראל של גיור רפורמי בחו”ל – לעניין פרוש “יהודים” בחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים ‏מיוחדים), ה’תשכ”ט-1969‏” דיני ישראל 4 (1973) 161   “התוקף בישראל של גיור רפורמי בחו”ל – לעניין פרוש “יהודים” בחוק שיפוט בענייני התרת להמשך קריאה …

אבנר-חי שאקי “יהודים אתיאיסטים – ‘יהודים’!‏” (1974)

אבנר-חי שאקי “יהודים אתיאיסטים – ‘יהודים’!‏” עיוני משפט 3 (1973-1974) 879   “יהודים אתיאיסטים – ‘יהודים’!‏” אבנר-חי שאקי *   לעניין חוק שיפוט בתי-דין רבניים (נישואין וגירושין), ה’תשי”ג-1953 [1]   א. רקע הבעייה וטיבה ב. עמדת בית-המשפט העליון לגבי יהדותם להמשך קריאה …

אבנר-חי שאקי “נישואין אזרחיים בין יהודים שנערכו מחוץ לישראל – עילה למתן ‘היתר נישואין’ לבעל?” (1966)

אבנר-חי שאקי “נישואין אזרחיים בין יהודים שנערכו מחוץ לישראל – עילה למתן ‘היתר נישואין’ לבעל?” הפרקליט 22 (1966) 347   “נישואין אזרחיים בין יהודים שנערכו מחוץ לישראל – עילה למתן ‘היתר נישואין’ לבעל?” אבנר-חי שאקי   א. מבוא ב. אי-תלותם של בתי-דיו להמשך קריאה …

אבנר-חי שאקי “איפיונים בדיני משמורת קטינים – תוך דגש על ישום עקרון ‏טובת הילד” (1985)

אבנר-חי שאקי “איפיונים בדיני משמורת קטינים – תוך דגש על ישום עיקרון ‏טובת הילד” עיוני משפט 10 (1984-1985) 5   “איפיונים בדיני משמורת קטינים – תוך דגש על ישום עיקרון טובת הילד” אבנר-חי שאקי *   א. מבוא ב. אופיים להמשך קריאה …

תקציר אבנר-חי שאקי “פגמים ברצון המתגייר – בעיקר מרמה וכפייה – כעילה לביטול למפרע של גיורו” (1984)

אבנר-חי שאקי “פגמים ברצון המתגייר – בעיקר מרמה וכפייה – כעילה לביטול למפרע של גיורו” מחקרי משפט 3 (1984) 28   “פגמים ברצח המתגייר – בעיקר מרמה וכפייה – כעילה לביטול למפרע של גיורו” אבנר-חי שאקי   א. הצגת הבעיה. להמשך קריאה …

אבנר-חי שאקי “פגמים ברצון המתגייר – בעיקר מרמה וכפייה – כעילה לביטול למפרע של גיורו” (1984)

אבנר-חי שאקי “פגמים ברצון המתגייר – בעיקר מרמה וכפייה – כעילה לביטול למפרע של גיורו” מחקרי משפט 3 (1984) 28   “פגמים ברצח המתגייר – בעיקר מרמה וכפייה – כעילה לביטול למפרע של גיורו” אבנר-חי שאקי   א. הצגת הבעיה. להמשך קריאה …

אבנר-חי שאקי “תוקפם של נישואין אזרחיים בין יהודים שנערכו מחוץ לישראל – בפני בתי דין רבניים בישראל” (1964)

אבנר-חי שאקי “תוקפם של נישואין אזרחיים בין יהודים שנערכו מחוץ לישראל – בפני בתי דין רבניים בישראל” הפרקליט 20 (1963-1964) 385   “תוקפם של נישואין אזרחיים בין יהודים שנערכו מחוץ לישראל – בפני בתי דין רבניים בישראל” אבנר-חי שאקי   להמשך קריאה …

תקציר אבנר-חי שאקי “איפיונים בדיני משמורת קטינים – תוך דגש על ישום עקרון ‏טובת הילד” (1985)

אבנר-חי שאקי “איפיונים בדיני משמורת קטינים – תוך דגש על ישום עיקרון ‏טובת הילד” עיוני משפט 10 (1984-1985) 5   “איפיונים בדיני משמורת קטינים – תוך דגש על ישום עיקרון טובת הילד” אבנר-חי שאקי *   א. מבוא ב. אופיים להמשך קריאה …

אבנר-חי שאקי “‘ספק יהודי’ – בפני בתי דין רבניים ובית המשפט העליון” (1972)

אבנר-חי שאקי “‘ספק יהודי’ – בפני בתי דין רבניים ובית המשפט העליון” עיוני משפט 2 (1972-1973) 699   “‘ספק יהודי’ – בפני בתי דין רבניים ובית המשפט העליון” * אבנר-חי שאקי **   א. הצגת הבעיה ב. עיקרי העובדות בפרשת להמשך קריאה …