אבישלום וסטרייך “נישואין אזרחיים בעקבות פרשת ‘בני נח'” (2014)

אבישלום וסטרייך “רטוריקה ומהות ירדו כרוכין זה בזה? נישואין אזרחיים בעקבות פרשת ‘בני נח’” משפחה במשפט 6-7 (2013-2014) 543   “רטוריקה ומהות ירדו כרוכין זה בזה? נישואין אזרחיים בעקבות פרשת ‘בני נח’” אבישלום וסטרייך *   פסק דין מהפכני – להמשך קריאה …

אבישלום וסטרייך, עמיחי‬ רדזינר “על אכיפת גירושין בטענת ‘מאיס עלי'” (2020)

אבישלום וסטרייך, עמיחי‬ רדזינר “מהפכנות ושמרנות בפסיקת בית הדין הרבני: על אכיפת גירושין בטענת ‘מאיס עלי’” עיוני משפט 42 (2019-2020) 639   “מהפכנות ושמרנות בפסיקת בית הדין הרבני: על אכיפת גירושין בטענת ‘מאיס עלי’”‬ ‫אבישלום וסטרייך * עמיחי‬ רדזינר **   1. להמשך קריאה …

אבישלום וסטרייך “על עיצובם של הנישואין והגירושין האזרחיים בישראל” (2017)

אבישלום וסטרייך “בחזרה לעתיד: על עיצובם של הנישואין והגירושין האזרחיים בישראל” דין ודברים 10 (2017) 69   “בחזרה לעתיד: על עיצובם של הנישואין והגירושין האזרחיים בישראל” אבישלום וסטרייך *   המאמר עוסק בדמותם ובתבניתם של הנישואים האזרחיים בישראל. המאמר הוא להמשך קריאה …

אבישלום וסטרייך, עמיחי רדזינר “השימוש ב’גט מהרש”ם’ במדינת ישראל” (2020)

אבישלום וסטרייך, עמיחי רדזינר “‘מעוות לא יוכל לתקון’? על השימוש ב’גט מהרש”ם’ במדינת ישראל” ספר אליקים רובינשטיין (2020) 575   “‘מעוות לא יוכל לתקון’? על השימוש ב’גט מהרש”ם’ במדינת ישראל” אבישלום וסטרייך, עמיחי רדזינר   “וראוי לכל אדם לחרוט את להמשך קריאה …