אביטל שרון, אסף שרון “איך הרגה הפוליטיקה את המצפון: עיון בפס”ד מילוא” (2005)

אביטל שרון, אסף שרון “איך הרגה הפוליטיקה את המצפון: עיון בפס”ד מילוא” (2005) – DOCX / PDF   איך הרגה הפוליטיקה את המצפון: עיון בפס”ד מילוא” אביטל שרון ואסף שרון [1]   “אם תיקרה מלחמה ויימצא בתוכנו אדם המתנגד בכל להמשך קריאה …