אביגדור לבונטין “לביאור סימן 55 לדבר המלך” (1955)

אביגדור לבונטין “לביאור סימן 55 לדבר המלך” הפרקליט 11 (1955) 346   “לביאור סימן 55 לדבר המלך” אביגדור לבונטין   חלוקת סמכות השפיטה בין מערכת בתי-המשפט האזרחיים, מזה, למערכות בתי הדין העדתיים, מזה, מביאה לכך שסוגי סכסוכים משפטיים “משתייכים” אל להמשך קריאה …