תקציר בג”צ 562/86 אל-חטיב (22/08/1986): בית משפט עליון דחה עתירה נגד החלטת משרד הפנים לא להתיר פרסום עיתון

בג”צ 562/1986 אל-חטיב נ’ הממונה על מחוז ירושלים – משרד הפנים, פ”ד מ(3) (1986) 657   בג”צ 562/1986 1. מחמוד אל חטיב 2. ‘אל-מיתאק’ עתון יומי 3. גסאן אל-חטיב 4. שבועון ‘אל-עהד’ נגד הממונה על מחוז ירושלים במשרד הפנים   להמשך קריאה …

תקציר בג”צ 124/1970 שמש (25/03/1971): בית משפט עליון נעתר לעתירה נגד החלטת רשם החברות שלא לאפשר בקשה לרישום חברה בשל שמה

בג”צ 124/1970 שמש נ’ רשם החברות, פ”ד כה(1) (1971) 505   בג”צ 124/1970 1. כוכבי שמש 2. מאיר בקל נגד רשם החברות   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק [07/05/1970, 17/12/1970, 25/03/1971] לפני השופטים מני, עציוני, י’ כהן   העתירה להמשך קריאה …

תקציר בג”צ 351/1972 קינן (21/11/1972): בית משפט עליון דחה עתירה נגד החלטת המועצה לביקורת סרטים מחזות שלא לאפשר הקנת סרט

בג”צ 351/1972 קינן נ’ המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ”ד כו(2) (1972) 811   בג”צ 351/1972 עמוס קינן נגד המועצה לבקורת סרטים ומחזות   בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק [03/09/1972, 08/10/1972, 09/11/1972, 21/11/1972] לפני השופטים לנדוי, מני, עציוני להמשך קריאה …

תקציר בג”צ 383/1973 אבידן (20/08/1974): בית משפט עליון דחה עתירה נגד החלטת המועצה לביקורת סרטים מחזות שלא לאפשר הקנת סרט

בג”צ 383/1973 אבידן נ’ יושב-ראש המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ”ד כח(2) (1974) 766   בג”צ 383/73 דוד אבידן נגד 1. לוי גרי, יושב-ראש המועצה לביקורת סרטים ומחזות 2. חברי המועצה לביקורת סרטים ומחזות   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק להמשך קריאה …

תקציר בג”צ 549/1975 חברת סרטי נח בע”מ (13/01/1976): בית משפט נעתר לעתירה נגד החלטת המועצה לבקורת סרטי קולנוע לבטל היתר להקרנת סרט

בג”צ 549/1975 חברת סרטי נח בע”מ נ’ המועצה לביקורת סרטי קולנוע, פ”ד ל(1) (1976) 757   בג”צ 549/1975 1. חברת סרטי נח בע”מ 2. אחים אלה ירושלים בע”מ נגד 1. המועצה לביקורת סרטי קולנוע 2. שר הפנים   בבית-המשפט העליון להמשך קריאה …

תקציר בג”צ 243/1981 חברת יקי יושע בע”מ (10/05/1981): בית משפט עליון דחה עתירה נגד החלטת המועצה לביקורת סרטים מחזות שלא לאפשר הקנת סרט

בג”צ 243/1981 חברת יקי יושע בע”מ נ’ המועצה לביקורת סרטים מחזות, פ”ד לה(3) (1981) 421   בג”צ 243/1981 1. חברת יקי יושע בע”מ 2. יקי יושע נגד המועצה לביקורת סרטים ומחזות   בבית המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק [08/05/1981, 10/05/1981] להמשך קריאה …

תקציר בג”צ 381/1966 המועצה לביקורת סרטים ומחזות (18/12/1966): בית משפט עליון נעתר לעתירה נגד החלטת המועצה לביקורת סרטים ומחזות שלא להבטלח היתר הצגת מחזה בשל פגיעה ב’סוב יודיצה’

בג”צ 381/1966 היועץ המשפטי לממשלה נ’ המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ”ד כ(4) (1966) 757 בג”צ 381/1966 היועץ המשפטי לממשלה נגד 1. המועצה לביקורת סרטים ומחזות ירושלים 2. תיאטרון ‘זוטא’ תל-אביב   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק [29/11/1966, 07/12/1966, 18/12/1966] להמשך קריאה …

תקציר בג”צ 14/1986‏ ‎לאור (05/02/1987): בית משפט עליון נעתר לעתירה נגד החלטת המועצה לביקורת סרטים ומחזות לאסור הצגת מחזה

בג”צ 14/1986‏ ‎לאור‎ ‎נ’ המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ”ד מא(1) (1987) 421   בג”צ 14/1986 1. יצחק לאור 2. איגוד מחזאי ישראל 3. האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד 1.המועצה לביקורת סרטים ומחזות 2. התיאטרון העירוני חיפה בע”מ   בבית המשפט להמשך קריאה …

תקציר בג”צ 322/81 ד”ר מחול (20/10/1982): בית משפט עליון דחה עתירה נגד החלטת משרד הפנים לאסור פרסום עיתון

בג”צ 322/1981 ד”ר מחול נ’ הממונה על מחוז ירושלים – משרד הפנים, פ”ד לז(1) (1983) 789   בג”צ 322/1981 המ’ 672/1981 ד”ר נג’וא מחול נגד הממונה על מחוז ירושלים   בבית המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק [08/03/1982, 20/09/1982, 20/10/1982] לפני להמשך קריאה …

תקציר בג”צ 541/1983 עסלי (28/12/1983): בית משפט עליון דחה עתירה נגד החלטת משרד הפנים על סגירת עיתון

בג”צ 541/1983 עסלי נ’ הממונה על מחוז ירושלים, פ”ד לז(4) (1983) 837   בג”צ 541/1983 1. ואליד מוחי א-דין עסלי 2. סיהאם עסלי נגד הממונה על מחוז ירושלים – משרד הפנים   בבית המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק [04/12/1983, להמשך קריאה …

תקציר דנג”צ 3/1987‏ ‎המועצה לביקורת סרטים ומחזות (05/04/1987): בית משפט עליון דחה עתירה לדיון נוסף בהחלטתו להיעתר לעתירה נגד החלטת ‎המועצה לביקורת סרטים ומחזות לאסור הצגת מחזה

דנג”צ 3/1987‏ ‎המועצה לביקורת סרטים ומחזות‎ ‎נ’ לאור, פ”ד מא(2) (1987) 162   דנג”צ 3/1987 המועצה לביקורת סרטים ומחזות נגד 1. יצחק לאור 2. איגוד מחזאי ישראל 3.אגודה לזכויות האזרח בישראל 4. התיאטרון העירוני חיפה בע”מ   בבית משפט עליון להמשך קריאה …

תקציר בג”צ 243/62 אולפני הסרטה בישראל בע”מ (10/12/1962): בית משפט עליון נעתר לעתירה נגד החלטת המועצה לביקורת סרטים ומחזות לאסור שידור סרט

בג”צ 243/62 אולפני הסרטה בישראל בע”מ נ’ לוי, פ”ד טז (1962) 2407   בג”צ 243/62 אולפני הסרטה בישראל בע”מ נגד גרי לוי המועצה לביקורת סרטים ומחזות – משרד הפנים   בבית המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק [25/09/1962, 01/11/1962, 10/12/1962] להמשך קריאה …

תקציר בג”צ 146/1959 כהן (13/01/1960): בית משפט עליון דחה עתירה נגד החלטת המועצה לביקורת סרטים ומחזות לבטל רישיון לשידור סרט בשל פגיעה ברגשות הציבור

בג”צ 146/1959 כהן נ’ שר הפנים, פ”ד יד (1960) 283   בג”צ 146/1959 מרסל כהן נגד שר הפנים המנהל הכללי של משרד-הפנים יושב-ראש המועצה לביקורת סרטים ומחזות   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק [27/09/1959, 13/01/1960] לפגי השופטים זילברג, ברנזון, להמשך קריאה …

תקציר בג”צ 260/1960 ‘פורום פילם’ בע”מ (30/03/1961): בית משפט עליון דחה עתירה נגד החלטת המועצה לביקורת סרטים ומחזות לאסור שידור סרט בשפה הגרמנית

בג”צ 260/1960 ‘פורום פילם’ בע”מ נ’ המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ”ד טו (1961) 611   בג”צ 260/1960 ‘פורום פילם’ בע”מ נגד המועצה לביקורת סרטים ומחזות   בבית-המשפט העליון בשבתו כצית-משפט גבוה לצדק [11/10/1960, 20/03/1961, 30/03/1961] לפני מ”מ הנשיא (אגרנט) והשופטים להמשך קריאה …

תקציר ע”פ 228/1960 קהוג’י (09/11/1960): בית משפט עליון נעתר לערעור על גזר הדין בתיק ע”פ 232/1960 (מחוזי חיפה) קהוג’י נ’ היועץ המשפטי לממשלה (22/07/1960)

ע”פ 228/1960 חכים-נופל קהוג’י נ’ היועץ המשפטי לממשלה, פד”י יד (1960) 1929   ע”פ 228/1960 חכים-נופל קהוג’י ו- 57 אח’ נגד היועץ המשפטי לממשלה   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים [11/10/1960, 09/11/1960] לפני מ”מ הנשיא (אגרנט), והשופטים לנדוי, ויתקון להמשך קריאה …

תקציר בג”צ 39/1964 חברת ‘אל-ארד’ בע”מ (18/02/1964): בית משפט עליון דחה עתירה נגד החלטת משרד הפנים שלא ליתן רישיון לעיתון

בג”צ 39/1964 חברת ‘אל-ארד’ בע”מ נ’ הממונה על מחוז צפון – משרד הפנים, פ”ד יח(2) (1964) 340   בג”צ 39/1964 חברת אל-ארד בע”מ נגד הממונה על מחוז הצפון, נצרת   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק [18/02/1964] לפני הנשיא (אולשן) להמשך קריאה …

תקציר בג”צ 73/1953 חברת ‘קול העם’ בע”מ (16/10/1953): בית משפט עליון ביטל החלטת שר הפנים להפסיק את פרסום העיתון ‘קול העם’ לתקופה של עשרה ימים ולהפסיק את פרסום העיתון ‘אל אתיחאד’ לתקופה של חמישה עשר ימים

בג”צ 73/1953 חברת ‘קול העם’ בע”מ נ’ שר-הפנים, פ”ד ז (1953) 871   בג”צ 73/1953 בג”צ 87/1953 בג”צ 73/1953: חברת ‘קול העם’ בע”מ נגד שר הפנים   בג”צ 87/1953: עיתון ‘אל אתיחאד’ נגד שר הפנים   בבית המשפט העליון כבימ”ש להמשך קריאה …

בג”צ 8529/01 פדרמן (04/11/2001): בית משפט עליון דחה עתירה נגד החלטת משטרת ישראל לבטל מתן רישיון לעריכת אסיפה

בג”צ 8529/01 פדרמן נ’ מפקד מחוז ירושלים – משטרת ישראל (04/11/2001)   בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק בג”צ 8529/01   בפני: כבוד השופטת ד’ דורנר כבוד השופטת ד’ ביניש כבוד השופט א’-א’ לוי   העותרים: 1. נועם פדרמן 2. להמשך קריאה …

תקציר בג”צ 8588/01 כהנא (07/11/2001): בית משפט עליון דחה עתירה נגד החלטת משטרת ישראל על צו סגירה למקום בעת התקיימות כנס

בג”צ 8588/01 כהנא נ’ מפקד משטרת ישראל (07/11/2001)   בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג”צ 8588/01   בפני: כבוד הנשיא א’ ברק כבוד השופטת ט’ שטרסברג-כהן כבוד השופט א’ ריבלין   העותרים: 1. ליבי כהנא 2. ברוך להמשך קריאה …

תקציר ת”פ 6650/93 תומרקין (10/01/1996): בית משפט שלום זיכה מאישום אישום שעניינו פרסום מאמר שיש בו כדי לפגוע באמונתם וברגשותיהם של דתיים ואחרים

ת”פ 6650/93 מדינת ישראל נ’ תומרקין, פ”ד תשנ”ה(4) 415   ת”פ 6650/93 מדינת ישראל נגד 1. יגאל תומרקין 2. אילנה שקד-שובל   בבית-משפט השלום בתל-אביב-יפו [08/01/1996] לפני השופט ד’ רוזן   הנאשמים פרסמו כתבה בעיתון, ובה התבטאויות קשות נגד החרדים. להמשך קריאה …