תקציר זרח ורהפטיג “כפיית גט להלכה ולמעשה” (1977)

זרח ורהפטיג “כפיית גט להלכה ולמעשה” שנתון המשפט העברי 3-4 (1976-1977) 153   “כפיית גט להלכה ולמעשה” זרח ורהפטיג   א. מבוא ב. הסכמה, רצון ולחץ ג. הרתיעה משימוש בלחץ ובכפייה למתן גט ד. סמכות בית הדין בכפיית הגט ה. להמשך קריאה …

תקציר יהודה-יאיר בן-מנחם “על פסיקת בתי הדין הרבניים בטענת ‘מאיס עלי’ באמתלה מבוררת” (2014)

יהודה-יאיר בן-מנחם “”ותנהג את בנותיי כשבויות חרב”?! על פסיקת בתי הדין הרבניים בטענת ‘מאיס עלי’ באמתלה מבוררת” משפחה במשפט 6-7 (2013-2014) 217   “”ותנהג את בנותיי כשבויות חרב”?! * על פסיקת בתי הדין הרבניים בטענת ‘מאיס עלי’ באמתלה מבוררת” ** להמשך קריאה …

תקציר “שואה בהסכמה” (2022)

“שואה בהסכמה” (2022)   “שואה בהסכמה”   פרקי הלכה והשקפה במבחן המציאות האם מותר לשאת אשה שהתגרשה ברבנות? האם יש הבדל בין גט הנעשה ברבנות בכפיה לבין גט הנעשה בהסכמה? תחקיר עומק על בתי הדין הרבניים שמביאים שואה לעם ישראל להמשך קריאה …

תקציר “דייני הכזב” (2019)

“דייני הכזב” (2019)

תקציר “גיטי הכזב” (2019)

“גיטי הכזב” (2019)   “גיטי הכזב – על הבעיות החמורות הנגרמות מפיקוח המדינה ומכניסת חוקי הבג”ץ ובתי המשפט לבתי הדין הרבניים”     א. “תמונת מצב” 1. עת לדבר 2. עובדות ולא רגשות 3. השאלה המתבקשת 4. ציפיות המדינה 5. שלילת להמשך קריאה …

תקציר אבישלום וסטרייך, עמיחי‬ רדזינר “על אכיפת גירושין בטענת ‘מאיס עלי'” (2020)

אבישלום וסטרייך, עמיחי‬ רדזינר “מהפכנות ושמרנות בפסיקת בית הדין הרבני: על אכיפת גירושין בטענת ‘מאיס עלי’” עיוני משפט 42 (2019-2020) 639   “מהפכנות ושמרנות בפסיקת בית הדין הרבני: על אכיפת גירושין בטענת ‘מאיס עלי’”‬ ‫אבישלום וסטרייך * עמיחי‬ רדזינר **   1. להמשך קריאה …

תקציר ירון אונגר ואורלי אלמגור-לוטן “סרבנות גט בישראל – רקע הלכתי, משפטי, היקף התופעה והדרכים לטיפול בה” (13/03/2011)

ירון אונגר ואורלי אלמגור-לוטן “סרבנות גט בישראל – רקע הלכתי, משפטי, היקף התופעה והדרכים לטיפול בה” (מרכז מחקר ומידע – הכנסת, 13/03/2011)   “סרבנות גט בישראל – רקע הלכתי, משפטי, היקף התופעה והדרכים לטיפול בה” ירון אונגר ואורלי אלמגור-לוטן תמצית להמשך קריאה …

תקציר דוד לבנון “כפיה לגרש למי שאינו זן” (2009)

דוד לבנון “כפיה לגרש למי שאינו זן” שורת הדין 15 (2009) 252   “כפיה לגרש למי שאינו זן” דוד לבנון   א. 1. באומר איני זן ואיני מפרנס, נחלקו רב ושמואל אם כופין לגרש או שכופין לזון. גם לפוסקים כשמואל להמשך קריאה …

תקציר דוד בירדוגו “כפיית גט בבעל עקר” (2005)

דוד בירדוגו “כפיית גט בבעל עקר” שורת הדין 9 (2005) 268   “כפיית גט בבעל עקר” דוד בירדוגו   א. ב. ג. ד. הדין ודברים שיש בין הבעל והאשה בנוגע לפוריות הבעל והאם הרופאים נאמנים על זה. ה. בבעל עקר להמשך קריאה …

תקציר דוד בירדוגו “האם כופין בעל לגרש אשתו שזינתה” (2002)

דוד בירדוגו “האם כופין בעל לגרש אשתו שזינתה” שורת הדין 7 (2002) 350 “האם כופין בעל לגרש אשתו שזינתה” דוד בירדוגו   א. בדעת הרמב”ם שכשבאו עדים שזינתה, כופין אותו להוציא. האם אפשר להוכיח כן מהך דמעשין לפסולות, או דלמא להמשך קריאה …

תקציר שי זילברברג ועמיחי רדזינר “תחייתה של עילת ‘מות הנישואין’ בבית הדין הרבני” (2019)

שי זילברברג ועמיחי רדזינר “תחייתה של עילת ‘מות הנישואין’: שיטת רבינו ירוחם בבית הדין הרבני” משפטים 49 (2019) 113 “תחייתה של עילת ‘מות הנישואין’ שיטת רבינו ירוחם בבית הדין הרבני” שי זילברברג * ועמיחי רדזינר **   אחת ההתפתחויות החשובות להמשך קריאה …