תקציר עמיחי רדזינר “פנייה לבית המשפט כעילת גירושין בבית הדין הרבני” (2018)

עמיחי רדזינר “הלכה, מאבק סמכויות וזווית הסטייה: פנייה לבית המשפט כעילת גירושין בבית הדין הרבני” דיני ישראל 32 (2018) 223   “הלכה, מאבק סמכויות וזווית הסטייה: פנייה לבית המשפט כעילת גירושין בבית הדין הרבני” עמיחי רדזינר *   1. מבוא: להמשך קריאה …

תקציר זרח ורהפטיג “כפיית גט להלכה ולמעשה” (1977)

זרח ורהפטיג “כפיית גט להלכה ולמעשה” שנתון המשפט העברי 3-4 (1976-1977) 153   “כפיית גט להלכה ולמעשה” זרח ורהפטיג   א. מבוא ב. הסכמה, רצון ולחץ ג. הרתיעה משימוש בלחץ ובכפייה למתן גט ד. סמכות בית הדין בכפיית הגט ה. להמשך קריאה …

תקציר יהודה-יאיר בן-מנחם “על פסיקת בתי הדין הרבניים בטענת ‘מאיס עלי’ באמתלה מבוררת” (2014)

יהודה-יאיר בן-מנחם “”ותנהג את בנותיי כשבויות חרב”?! על פסיקת בתי הדין הרבניים בטענת ‘מאיס עלי’ באמתלה מבוררת” משפחה במשפט 6-7 (2013-2014) 217   “”ותנהג את בנותיי כשבויות חרב”?! * על פסיקת בתי הדין הרבניים בטענת ‘מאיס עלי’ באמתלה מבוררת” ** להמשך קריאה …

תקציר “שואה בהסכמה” (2022)

“שואה בהסכמה” (2022)   “שואה בהסכמה”   פרקי הלכה והשקפה במבחן המציאות האם מותר לשאת אשה שהתגרשה ברבנות? האם יש הבדל בין גט הנעשה ברבנות בכפיה לבין גט הנעשה בהסכמה? תחקיר עומק על בתי הדין הרבניים שמביאים שואה לעם ישראל להמשך קריאה …

תקציר פנחס שיפמן “הספק בהלכה ובמשפט” (1974)

פנחס שיפמן “הספק בהלכה ובמשפט” שנתון המשפט העברי 1 (1974) 328   “הספק בהלכה ובמשפט” * פנחס שיפמן   “למד לשונך לומר ‘איני יודע’ … אינה הוראה המכוונת אל השופט” (מפי השופט זילברג) **.   א. הספק במשפט ב. הספק להמשך קריאה …

תקציר “דייני הכזב” (2019)

“דייני הכזב” (2019)

תקציר “גיטי הכזב” (2019)

“גיטי הכזב” (2019)   “גיטי הכזב – על הבעיות החמורות הנגרמות מפיקוח המדינה ומכניסת חוקי הבג”ץ ובתי המשפט לבתי הדין הרבניים”     א. “תמונת מצב” 1. עת לדבר 2. עובדות ולא רגשות 3. השאלה המתבקשת 4. ציפיות המדינה 5. שלילת להמשך קריאה …

תקציר אבישלום וסטרייך, עמיחי‬ רדזינר “על אכיפת גירושין בטענת ‘מאיס עלי'” (2020)

אבישלום וסטרייך, עמיחי‬ רדזינר “מהפכנות ושמרנות בפסיקת בית הדין הרבני: על אכיפת גירושין בטענת ‘מאיס עלי’” עיוני משפט 42 (2019-2020) 639   “מהפכנות ושמרנות בפסיקת בית הדין הרבני: על אכיפת גירושין בטענת ‘מאיס עלי’”‬ ‫אבישלום וסטרייך * עמיחי‬ רדזינר **   1. להמשך קריאה …

תקציר שלמה דיכובסקי “כפיפות בתי הדין האזוריים לבית הדין הגדול” (2011)

שלמה דיכובסקי “כפיפות בתי הדין האזוריים לבית הדין הגדול” כנס הדיינים (2010-2011) 243   “כפיפות בתי הדין האזוריים לבית הדין הגדול” שלמה דיכובסקי   כבוד נשיא בית הדין הגדול, ראשי אבות בתי הדין, אבות בתי הדין, דיינים – כולם לאורך להמשך קריאה …

תקציר אברהם שרמן “פירוד ממושך בין בני זוג כעילה לחיוב גט פיטורין” (2007)

אברהם שרמן “פירוד ממושך בין בני זוג כעילה לחיוב גט פיטורין” כנס הדיינים (2007) 102   “פירוד ממושך בין בני זוג כעילה לחיוב ג”פ (בירור בדברי הג”ר חיים פאלאג’י זצ”ל ספר “חיים ושלום” ח”ב, סי’ קי”ב)” אברהם שרמן   ברשות להמשך קריאה …

תקציר בג”צ 6533/05 פלונית (17/07/2006): בית משפט עליון דחה עתירה נגד החלטת בית דין רבני לחיוב גירושין של אשה

בג”צ 6533/05 פלונית נ’ בית הדין הרבני הגדול (17/07/2006)   בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג”ץ 6533/05   בפני: כבוד הנשיא א’ ברק כבוד השופטת ע’ ארבל כבוד השופט ס’ ג’ובראן   העותרת: פלונית נ ג ד להמשך קריאה …

תקציר ירון אונגר ואורלי אלמגור-לוטן “סרבנות גט בישראל – רקע הלכתי, משפטי, היקף התופעה והדרכים לטיפול בה” (13/03/2011)

ירון אונגר ואורלי אלמגור-לוטן “סרבנות גט בישראל – רקע הלכתי, משפטי, היקף התופעה והדרכים לטיפול בה” (מרכז מחקר ומידע – הכנסת, 13/03/2011)   “סרבנות גט בישראל – רקע הלכתי, משפטי, היקף התופעה והדרכים לטיפול בה” ירון אונגר ואורלי אלמגור-לוטן תמצית להמשך קריאה …

תקציר צבי-פסח פראנק, יעקב קלמס, ש.-משה אזולאי “חיוב לגרש אשה שניה” (2011)

צבי-פסח פראנק, יעקב קלמס, ש.-משה אזולאי “חיוב לגרש אשה שניה” שורת הדין 17 (2011) 40   “חיוב לגרש אשה שניה” צבי-פסח פראנק, יעקב קלמס, ש.-משה אזולאי   בעל שנשא אשה על אשתו, חייב לגרש את אשתו השניה. וחייב במזונות לאשתו להמשך קריאה …

תקציר אברהם-צבי שינפלד “אלימות כעילה לגירושין” (2009)

אברהם-צבי שינפלד “אלימות כעילה לגירושין” שורת הדין 15 (2009) 312   “אלימות כעילה לגירושין” אברהם-צבי שינפלד 1   א. קנסות ועונשים למי שמכה את אשתו, לא בעינן התראה. ב. לגבי חיוב גט או לכפות גט, בעינן התראה, פעם או פעמיים. להמשך קריאה …

תקציר יגאל לרר “כפית בעל שאינו זן ומפרנס, לגרש – בגדר חיוב מזונות הבעל לאשתו” (2008)

יגאל לרר “כפית בעל שאינו זן ומפרנס, לגרש – בגדר חיוב מזונות הבעל לאשתו” שורת הדין 14 (2008) 157   “כפית בעל שאינו זן ומפרנס, לגרש – בגדר חיוב מזונות הבעל לאשתו” יגאל לרר   א. נחלקו הראשונים האם חיוב הבעל להמשך קריאה …

תקציר ישראל שחור “שיכרות כעילה לגירושין” (2007)

ישראל שחור “שכרות כעילה לגירושין” שורת הדין 11 (2007) 304   “שיכרות כעילה לגירושין” ישראל שחור   א. לכאורה נחלקו הרי”ו והמהרש”ל האם שיכרות היא עילה לגירושין. הרי”ו והמהרש”ל. וישוב דבריהם שיש לחלק בין שותה תמיד, לבין שותה רק לעתים. להמשך קריאה …

תקציר אברהם צבי שינפלד “חיוב גט בספק קידושין” (2005)

אברהם צבי שינפלד “חיוב גט בספק קדושין” שורת הדין 9 (2005) 158   “חיוב גט בספק קידושין” אברהם-צבי שינפלד   א. דעת הר”ח אור זרוע, דבספק קידושין, או בספק גירושין, אפשר לכוף את הבעל לגרשה, ולכאורה כן דעת השו”ע אהע”ז סי’ להמשך קריאה …

תקציר אברהם-צבי שינפלד “חיוב לגרש במי שלא קיים פו”ר” (2000)

אברהם-צבי שינפלד “חיוב לגרש במי שלא קיים פו”ר” שורת הדין 6 (2000) 211   “חיוב לגרש במי שלא קיים פו”ר” אברהם-צבי שינפלד   א. טענת אשה מאיס עלי, במקרה שבתחילה לא טענה כן. ורק לאחר זמן טענה טענה זו, ובטענת להמשך קריאה …

תקציר חיים-שלמה שאנן “חיוב בעל עקר בגט” (1999)

חיים-שלמה שאנן “חיוב בעל עקר בגט” שורת הדין 5 (1999) 224   “חיוב בעל עקר בגט” חיים-שלמה שאנן   א. בטענת האשה דבעינן חוטרא לידי, ורוצה שבעלה יגרשה משום שהוא עקר, האם צריך ודאות גמורה שאינו יכול להוליד, או שמספיק להמשך קריאה …

תקציר “חיוב בעל נכפה בגט, וביטול עיקול שהוטל לבקשתו” (1994)

יעקב אליעזרוב “חיוב בעל נכפה בגט, וביטול עיקול שהוטל לבקשתו” שורת הדין 2 (1994) 191   “חיוב בעל נכפה בגט, וביטול עיקול שהוטל לבקשתו” יעקב אליעזרוב   א. כאשר ברור שתביעת הבעל לשלום בית אינה אלא אחיזת עינים יש לדחותה, להמשך קריאה …