תקציר אישות 221270/1 רבני (אזורי פתח-תקווה) פלוני נ’ הנהלת בתי דין רבניים (13/03/2000): בית דין רבני אזורי התיר בת אשת-איש שזינתה להינשא בשל פסלות עד קידושין

אישות 221270/1 רבני (אזורי פתח-תקווה) פלוני נ’ הנהלת בתי דין רבניים (13/03/2000)   בית הדין הרבני האזורי פתח-תקווה אישות 221270/1   בפני כבוד הדיינים: הרב שמואל פופוביץ – אב”ד הרב משה אוחנונה הרב שלמה-משה עמאר   המבקש: פלוני נגד המשיבה: להמשך קריאה …

תקציר משה שטרנבוך “סידור קידושין עם עדים פסולים דוקא, ואזהרה בסידור קידושין” (1994)

משה שטרנבוך “סידור קידושין עם עדים פסולים דוקא, ואזהרה בסידור קידושין” שו”ת תשובות והנהגות השלם 2 (1994) 505   “סידור קידושין עם עדים פסולים דוקא, ואזהרה בסידור קידושין” משה שטרנבוך   שמעתי מרב אחד שלאחר התייעצות עם “אחד מגדולי ההוראה” להמשך קריאה …

תקציר נחום גורטלר “הלכות עדות – עדים שיוחדו ונמצאו פסולים (לענין קידושין וגירושין)” (2007)

נחום גורטלר “הלכות עדות – עדים שיוחדו ונמצאו פסולים (לענין קידושין וגירושין)” כנס הדיינים (2007) 81   הלכות עדות – עדים שיוחדו ונמצאו פסולים (לענין קידושין וגירושין)   הקדמה   שנינו במשנה (מכות דף ה’ ע”ב) “נמצא אחד מהן קרוב להמשך קריאה …

תקציר שלמה דיכובסקי, עזרא בר-שלום, חגי איזירר “קידושין וכתובה בעדים קרובים” (2010)

שלמה דיכובסקי, עזרא בר-שלום, חגי איזירר “קידושין וכתובה בעדים קרובים” שורת הדין 16 (2010) 80 “קידושין וכתובה בעדים קרובים” שלמה דיכובסקי, עזרא בר-שלום, חגי איזירר 1   א. אם בשעת הקידושין יחדו עדים ואח”כ הוברר שהם פסולים, יש צדדים רבים להמשך קריאה …

תקציר מאיר פרימן “קידושין וכתובה בעדים קרובים” (2010)

מאיר פרימן “קידושין וכתובה בעדים קרובים” שורת הדין 16 (2010) 48   “קידושין וכתובה בעדים קרובים” מאיר פרימן   א. עדי הקידושין שיוחדו היו קרובים זה לזה, יש הסוברים שמדאורייתא חלו הקידושין, שפסול קורבת העדים זה לזה רק מדרבנן. כמו להמשך קריאה …

תקציר נחום גורטלר “בנמצא קרוב או פסול בין העדים או הדיינים” (2007)

נחום גורטלר “בנמצא קרוב או פסול בין העדים או הדיינים” שורת הדין 13 (2007) 277   “בנמצא קרוב או פסול בין העדים או הדיינים” נחום גורטלר א. העובדות. ענף א’ א. דעת רש”י, הרשב”ם והרמב”ם שעדים שראו דבר, והתכוונו להעיד, מיד להמשך קריאה …

תקציר “היתר עגונה – פסילת עד הקידושין ע”י הודאתו” (06/02/2012)

עובדיה-יוסף טולידאנו “היתר עגונה – פסילת עד הקידושין ע”י הודאתו” (06/02/2012)   “היתר עגונה – פסילת עד הקידושין ע”י הודאתו” עובדיה-יוסף טולידאנו   עובדיה-יוסף טולידאנו: בס”ד י”ג שבט ה’תשע”ב לכבוד הוד כב’ מו”ז מרן שליט”א השאלה שלפנינו, בענינה של עגונה להמשך קריאה …

תקציר שלמה דיכובסקי, אברהם שרמן, חגי איזירר “כשרות עדים שאינם שומרים תורה ומצוות” (2006)

שלמה דיכובסקי, אברהם שרמן, חגי איזירר “כשרות עדים שאינם שומרים תורה ומצוות” שורת הדין 10 (2006) 529   “כשרות עדים שאינם שומרים תורה ומצוות” 1 שלמה דיכובסקי, אברהם שרמן, חגי איזירר (בית דין רבני לערעורים) א. עד שיש ערעור על להמשך קריאה …

תקציר חיים-יהודה רבינוביץ “תוקפם של נישואין בעד כשר ועד פסול” (1994)

חיים-יהודה רבינוביץ “תוקפם של נישואין בעד כשר ועד פסול” שורת הדין 1 (1994) 75   “תוקפם של נישואין בעד כשר ועד פסול” חיים-יהודה רבינוביץ   א. כתבו הפוסקים, קידש בפני עדים אפילו לא אמר להם אתם עדים מקודשת ואפילו ייחד להמשך קריאה …

תקציר אבישלום וסטרייך, עמיחי רדזינר “השימוש ב’גט מהרש”ם’ במדינת ישראל” (2020)

אבישלום וסטרייך, עמיחי רדזינר “‘מעוות לא יוכל לתקון’? על השימוש ב’גט מהרש”ם’ במדינת ישראל” ספר אליקים רובינשטיין (2020) 575   “‘מעוות לא יוכל לתקון’? על השימוש ב’גט מהרש”ם’ במדינת ישראל” אבישלום וסטרייך, עמיחי רדזינר   “וראוי לכל אדם לחרוט את להמשך קריאה …

תקציר זיכוי-גט (רבני צפת) 861974/2 פלונית (20/05/2014): בית דין רבני אזורי זיכה גט לאשה שבעלה צמח

זיכוי-גט (רבני צפת) 861974/2 פלונית נ’ פלוני (20/05/2014)   בבית הדין הרבני האזורי צפת 861974/2   לפני כבוד הדיינים: הרב אוריאל לביא – אב”ד הרב חיים בזק הרב יוסף יגודה   התובעת: פלונית נגד הנתבע: פלוני (חסוי)   פסק-דין בפני להמשך קריאה …

תקציר ביטול-קידושין (רבני חיפה) 870175/4‏ פלונית (29/12/2014): בית דין רבני אזורי התיר אשת-איש להינשא בלא גט בשל מקח טעות

ביטול-קידושין (רבני חיפה) 870175/4‏ פלונית נ’ פלוני (29/12/2014)   בבית הדין הרבני האזורי חיפה תיק ‏870175/4‏   לפני כבוד הדיינים: הרב מימון נהרי – אב”ד הרב יוסף יגודה הרב יצחק רפפורט   התובעת: פלונית (ע”י ב”כ עו”ד אייל ווקסלר) נגד להמשך קריאה …

תקציר ביטול-קידושין (רבני חיפה) 208360/11 פלונית (04/01/2017): בית דין רבני אזורי התיר בת אשת-איש שזינתה להינשא בשל פסלות עד קידושין

ביטול-קידושין (רבני חיפה) 208360/11 פלונית נ’ פלוני (04/01/2017)   בית הדין רבני אזורי חיפה 208360/11   בפני כבוד הדיינים: הרב דניאל אדרי – אב”ד הרב שמואל אברהם חזן – ראב”ד הרב אברהם מאיר שלוש   מבקשת: פלונית ע”י בא כוח להמשך קריאה …

תקציר ביטול-קידושין (רבני חיפה) 1068330/1 פלונית (12/01/2017): בית דין רבני אזורי התיר אשת-איש להינשא בלא גט בשל פסלות עד קידושין

ביטול-קידושין (רבני חיפה) 1068330/1 פלונית נ’ פלוני (12/01/2017)   בית דין רבני אזורי חיפה 1068330/1   בפני הדיינים: 1. הרב אברהם-מאיר שלוש – ראב”ד 2. הרב דניאל אדרי – אב”ד 3. הרב שמואל-אברהם חזן   המבקשת: פלונית – נגד – להמשך קריאה …

תקציר ביטול-קידושין (אזורי ירושלים) פלונית נ’ אלמונית (10/11/2013)

ביטול-קידושין (אזורי ירושלים) פלונית נ’ פלוני (10/11/2013)   בית דין רבני אזורי ירושלים   בפני: הרב אליהו ארבג’ל – אב בית-דין   התובעת: פלונית   נגד   הנתבע: פלוני   פסק-דין … אשר ע”כ אשה זו אשר התברר שאחד מעדי הקידושין להמשך קריאה …

תקציר פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראל יט 129-225 (1999): בית דין רבני אזורי מבטל קידושין בשל מקח טעות ובשל עד-קידושין פסול

פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראל יט 129-225 (1999)   בית הדין הרבני האזורי – ירושלים תיק מס’ 9613690-21-1   בפני כבוד הדיינים: א. עצור – אב”ד ע. בצרי ז. נ. גולדברג   התובעת: נ. מ. ע”י ב”כ הרב להמשך קריאה …

תקציר ביטול-קידושין (רבני ירושלים) 9613690-21-1 נ. מ. (28/09/1997): בית דין רבני אזורי מבטל קידושין בשל מקח טעות ובשל עד-קידושין פסול

ביטול-קידושין (רבני ירושלים) 9613690-21-1 נ. מ. נ’ ל. מ. (28/09/1997)   בית הדין הרבני האזורי – ירושלים תיק מס’ 9613690-21-1   בפני כבוד הדיינים: א. עצור – אב”ד ע. בצרי ז. נ. גולדברג   התובעת: נ. מ. ע”י ב”כ הרב להמשך קריאה …

תקציר ביטול-קידושין (רבני ערעור) 011105293-64-1 פלונית נ’ פלוני (10/10/2004): בית דין רבני לערעורים מבטל קידושין בשל עד-קידושין פסול

ביטול-קידושין (רבני ערעור) 011105293-64-1 פלונית נ’ פלוני (10/10/2004)   ב”ה, בית הדין הרבני הגדול מס’ תיק: 011105293-64-1   בפני כבוד הדיינים: הרב עזרא בר-שלום הרב ציון בוארון הרב שלמה-משה עמאר   המערערת: פלונית   נגד   המשיב: פלוני   פסק להמשך קריאה …

תקציר “ביטול נישואיה של עגונה” (2005)

שלמה-משה עמאר, עזרא בר-שלום וציון בוארון “ביטול נישואיה של עגונה” תחומין כה 117 (ה’תשס”ה)   “ביטול נישואיה של עגונה” שלמה משה עמאר, עזרא בר-שלום, ציון בוארון 1 א. סיפור העובדות ב. נמצא אחד קרוב או פסול – מהו הזמן הקובע? להמשך קריאה …

תקציר “ביטול נישואיה של עגונה” (2005)

שאר-ישוב כהן “ביטול נישואיה של עגונה” תחומין כה 108 (ה’תשס”ה)   “ביטול נישואיה של עגונה” שאר-ישוב כהן 1   ראשי פרקים א. העובדות ב. מקח טעות ג. ביטול הקידושין בגלל עד פסול 1. קידושין בעד אחד 2. קידושין בעדים פסולים להמשך קריאה …