תקציר שלמה-משה עמאר, שלמה דיכובסקי, עזרא בר-שלום “הרעת תנאי מאסר לסרבן גט” (2009)

שלמה-משה עמאר, שלמה דיכובסקי, עזרא בר-שלום “הרעת תנאי מאסר לסרבן גט” שורת הדין 15 (2009) 429   “הרעת תנאי מאסר לסרבן גט” שלמה-משה עמאר, שלמה דיכובסקי, עזרא בר-שלום   סרבן גט שהושם בכלא מסוים, וזה לא משפיע עליו מאומה, יש להמשך קריאה …

תקציר יוסף גולדברג “בענין הרחקות דר”ת (תגובה להשגות)” (2003)

יוסף גולדברג “בענין הרחקות דר”ת (תגובה להשגות)” שורת הדין 8 (2003) 456   “בענין הרחקות דר”ת (השגה לתגובה)” – יוסף גולדברג   א. ב. חילוק בין גירסת המהרי”ק בדברי ר”ת, לבין הנדפס בספר הישר לר”ת לגבי הנדון אם הרחקות נחשב להמשך קריאה …

תקציר אוריאל לביא “ביאור הלכה של הרחקות דר”ת” (2003)

אוריאל לביא “ביאור הלכה של הרחקות דר”ת” שורת הדין 8 (2003) 436   “ביאור הלכה של הרחקות דר”ת” אוריאל לביא   א. הרחקות דר”ת שהם מניעת טובה לבעל. האם הם תלויים במידת הלחץ שהבעל נלחץ מחמתם, או שבכל מקרה אינם להמשך קריאה …

תקציר יוסף גולדברג “מניעת טובה מאדם – האם נחשב ‘גט מעושה'” (2003)

יוסף גולדברג “מניעת טובה מאדם – האם נחשב ‘גט מעושה’” שורת הדין 8 (2003) 409 “מניעת טובה מאדם האם נחשב ‘גט מעושה’” יוסף גולדברג   א. שיטת מהרי”ק בשם ר”ת דמניעת טובה לא הוי גט מעושה, וסלוק דבר שכבר ניתן, להמשך קריאה …

תקציר יוסף גולדברג “בענין הרחקה דרבינו תם” (2000)

יוסף גולדברג “בענין הרחקה דרבינו תם” שורת הדין 6 (2000) 480 “בענין הרחקה דר”ת” יוסף גולדברג   א. שיטת הריב”ש ושאר ראשונים שם דמניעת טובה הוי אונס. ב. כנראה גירסת הריב”ש וחבריו בדברי ר”ת היא כגירסת המהרי”ק, ועל כן לדבריהם להמשך קריאה …

תקציר יוסף גולדברג “בענין ‘הרחקה דרבינו תם'” (1999)

יוסף גולדברג “בענין ‘הרחקה דרבינו תם’ (בהתייחסות לחוק בתי דין רבניים, קיום פסקי דין של גירושין התשנ”ה 1995)” שורת הדין 5 (1999) 273 “בענין “הרחקה דרבינו תם” (בהתייחסות לחוק בתי דין רבניים, קיום פסקי דין של גירושין התשנ”ה 1995)” יוסף גולדברג להמשך קריאה …

תקציר אוריאל לביא “הרחקות דר”ת ושלילת רשיון נהיגה, במקרים בהם אין חיוב לגרש” (1999)

אוריאל לביא “הרחקות דר”ת ושלילת רשיון נהיגה, במקרים בהם אין חיוב לגרש” שורת הדין 5 (1999) 237   “הרחקות דר”ת ושלילת רשיון נהיגה, במקרים בהם אין חיוב לגרש” אוריאל לביא   א. 1) שיטת ר”ת בדין האומת מאיס עלי. הרחקות להמשך קריאה …

תקציר חיים-גדליה צימבליסט “בענין האומרת מאיס עלי ובענין הרחקה דר”ת” (1999)

חיים-גדליה צימבליסט “בענין האומרת מאיס עלי ובענין הרחקה דר”ת” שורת הדין 5 (1999) 230   “בענין האומרת מאיס עלי ובענין הרחקה דר”ת” חיים-גדליה צימבליסט   א. באומרת מאיס עלי האם כופים הבעל לתת גט. ב. אי נימא דאין כופין, האם יש להמשך קריאה …

תקציר “בדין כפיית האיש בגט כאשר האשה מורדת עליו” (2015)

ציון בוארון “בדין כפיית האיש בגט כאשר האשה מורדת עליו” שערי ציון 3 (2015) 268   “סימן כה – בדין כפיית האיש בגט כאשר האשה מורדת עליו” ציון בוארון הנדון הוא גט שסודר בביה”ד הגדול, לאחר שהבעל חוייב ע”י ביה”ד להמשך קריאה …

תקציר “דין כפיה במורדת – דינא דגמרא ודינא דמתיבתא” (2002)

ציון בוארון “דין כפיה במורדת – דינא דגמרא ודינא דמתיבתא” שערי ציון כרך א, חלק אבן העזר, סימן ו, עמוד רמג (ה’תשס”ב) “דין כפיה במורדת דינא דגמרא ודינא דמתיבתא” ציון בוארון א) בגמ’ כתובות (דף סד.) היכי רמי מורדת דאמרה להמשך קריאה …

תקציר “גט מעושה שלא כדין בבעל שהואשם שמכה את אשתו, והיא אמרה מ”ע בטענה מבוררת”

בית דין ירושלים לדיני ממונות ולבירור יוחסין 11 (2009) 675   בית דין ירושלים לדיני ממונות ולבירור יוחסין תיק יוחסין מס’ 99-סח   בפני כבוד הדיינים: אברהם-דוב לוין – אב”ד שמואל ינר דוד-יהושע קניג   גט מעושה שלא כדין בבעל להמשך קריאה …

תקציר בג”צ 10109/02 כץ (11/03/2003): בית משפט עליון ביטל החלטת בית דין רבני שבסמכותו לדון בענייני ילדים, המבוססת על הסכמת האשה לתנאי האיש להסכמתו לגירושין

בג”צ 10109/02 כץ נ’ בית-הדין הרבני הגדול, פ”ד נז(2) 875 (2003)   בג”ץ 10109/02 בג”ץ 78/03 בג”ץ 10109/02: דנית כץ נגד 1. בית-הדין הרבני הגדול 2. גדי כץ   בג”ץ 78/03 גדי כץ נגד 1. בית-הדין הרבני הגדול 2. דנית להמשך קריאה …

תקציר צו-הגבלה (רבני ירושלים) 754405/6 פלונית (04/12/2011): בית דין רבני אזורי הטיל צווי הגבלה עקב סירוב האיש לגירושין בטענת האשה ל’מאיס עליי’

צו-הגבלה (רבני ירושלים) 754405/6 פלונית נ’ פלוני (04/12/2011)   בית הדין האזורי ירושלים תיק 754405/6   בפני כבוד הדיינים: הרב אברהם שיינפלד – אב”ד הרב מרדכי טולידאנו הרב אליהו אברג’יל   תובעת: פלונית בא כוח תובעת: טו”ר קלמן זילבר נתבע: להמשך קריאה …

תקציר גירושין (רבני ירושלים) 754405/5 פלונית (16/12/2010): בית דין רבני אזורי כפה האיש לגירושין בשל טענת האשה ל’מאיס עליי’

גירושין (רבני ירושלים) 754405/5 פלונית נ’ פלוני (16/12/2010)   בית הדין האזורי ירושלים תיק 754405/1   בפני כבוד הדיינים: הרב אברהם שיינפלד – אב”ד הרב מרדכי טולידאנו הרב אליהו אברג’יל   תובעת: פלונית בא כוח תובעת: טו”ר קלמן זילבר נתבע: להמשך קריאה …

תקציר צו-הגבלה 819158/3 (רבני ערעור) פלוני (05/10/2011): בית דין רבני לערעורים ביטל החלטת בית דין רבני אזורי לכפות האיש לגירושין בשל טענת האשה ל’מאיס עליי’

צו-הגבלה 819158/3 (רבני ערעור) פלוני נ’ פלונית (05/10/2011)   בית הדין הגדול תיק 819158/3   בפני כבוד הדיינים: הרב אברהם שרמן הרב חגי איזירר הרב יונה מצגר   המערער: פלוני בא כוח המערערר: עו”ד אברהם י’ וייס המשיבה: פלונית בא להמשך קריאה …

תקציר גירושין (רבני ירושלים) 754405/1 פלונית (12/07/2010): בית דין רבני אזורי חייב האיש בגירושין בשל טענת האשה ל’מאיס עליי’

גירושין (רבני ירושלים) 754405/1 פלונית נ’ פלוני (12/07/2010)   בית הדין האזורי ירושלים תיק 754405/1   בפני כבוד הדיינים: הרב אברהם שיינפלד הרב מרדכי טולידאנו הרב אליהו אברג’יל   תובעת: פלונית בא כוח תובעת: טו”ר קלמן זילבר נתבע: פלוני בא להמשך קריאה …

צו-הגבלה (רבני ערעור) 843182/2‏ פלוני נ’ פלונית (23/02/2014): בית דין רבני לערעורים אישר החלטת בית דין רבני לאזורי על מאסר המסרב לגירושין גט הלוקה לוקה בנפשו

צו-הגבלה (רבני ערעור) 843182/2‏ פלוני נ’ פלונית (23/02/2014)   בית הדין הגדול תיק 843182/2‏   בפני כבוד הדיינים: הרב אליהו אברג’יל‏ הרב אליהו הישריק הרב א’ אהרן כץ   מערער: פלוני בא כוח המערער: עו”ד איתן ברקוביץ, עו”ד אבי גרא להמשך קריאה …

תקציר “מתן גט והסדרי ממון” (2002)

“מתן גט והסדרי ממון – מה קודם?” מנשה קליין, שמעון יעקבי, תחומין כב 157 (ה’תשס”ב)   מתן גט והסדרי ממון – מה קודם? 1   חלק א: פניית עו”ד הרב שמעון יעקבי אל הרב מנשה קליין   א. סיפור המעשה להמשך קריאה …

תקציר חיים-שלמה שאנן “אופנים לכפית הגט” (1990)

חיים-שלמה שאנן “אופנים לכפית הגט”תחומין 11 (1990) 203   אופנים לכפית הגט   א. מעשה בבעל סרבן-גט   ב. ראשונים המתירים נתינת תשלום עבור הגט   ג. ראשונים הסוברים שתשלום עבור גט עושהו ל”גט מעושה”   ד. סיבות להיתר מתן להמשך קריאה …

תקציר שאר-ישוב כהן “כפיית הגט בזמן הזה” (1990)

שאר-ישוב כהן “כפיית הגט בזמן הזה” תחומין 11 (1990) 195   כפיית הגט בזמן הזה א. בעיית הדור   ב. פסוליו של גט מעושה   ג. כפית הבעל לגרש כשהאשה טוענת “מאיס עלי” 1. דעת הרמב”ם: כופין את הבעל לגרש להמשך קריאה …