תקציר “שואה בהסכמה” (2023)

שואה בהסכמה (2023)

דוד ברלינר, יואב מזא”ה “סרבנות גט במאה ה-21” (2020)

דוד ברלינר, יואב מזא”ה “מסרבים, אבל הרבה פחות: סרבנות גט במאה ה-21” השילוח 20 (2020) 87   “מסרבים, אבל הרבה פחות: סרבנות גט במאה ה-21” דוד ברלינר *, יואב מזא”ה **   א. מבוא ב. היקפה של תופעת סרבנות הגט להמשך קריאה …

תקציר זרח ורהפטיג “כפיית גט להלכה ולמעשה” (1977)

זרח ורהפטיג “כפיית גט להלכה ולמעשה” שנתון המשפט העברי 3-4 (1976-1977) 153   “כפיית גט להלכה ולמעשה” זרח ורהפטיג   א. מבוא ב. הסכמה, רצון ולחץ ג. הרתיעה משימוש בלחץ ובכפייה למתן גט ד. סמכות בית הדין בכפיית הגט ה. להמשך קריאה …

תקציר עמיחי רדזינר “טענת ‘קים לי’ בכפיית גט” (2022)

עמיחי רדזינר “טענת ‘קים לי’ בכפיית גט” דיני ישראל 35-36 (2022) 397   “טענת ‘קים לי’ בכפיית גט” עמיחי רדזינר   א. מבוא: ‘קים לי’ בכפיית הגט ב. ‘קים לי’ בכפיית הגט: שיטת החתם סופר ופרשנותה 1. שיטת החתם סופר והשפעתה להמשך קריאה …

תקציר “‘משפטי ישראל’ – איסור התדיינות בבתי משפט ובבתי דין רבניים” (2013)

“‘משפטי ישראל’ – איסור התדיינות בבתי משפט ובבתי דין רבניים” (2013)   הספר ‘משפטי ישראל’ הוא פרי עמל של שנים, לבירור המציאות העובדתית על ידי רבנים ודומ”צ (דייני ומורי צדק) עורכי הספר – אשר עברו על אלפי מסמכים וגבו עשרות להמשך קריאה …

תקציר “שודדים עם מסכה” (2022)

שודדים עם מסכה (2022) שני סיפורים מהתקופה האחרונה: א. מפלצות רשע ב. טרור חובק עולם נספח לספר ‘שואה בהסכמה’

תקציר “שואה בהסכמה” (2022)

“שואה בהסכמה” (2022)   “שואה בהסכמה”   פרקי הלכה והשקפה במבחן המציאות האם מותר לשאת אשה שהתגרשה ברבנות? האם יש הבדל בין גט הנעשה ברבנות בכפיה לבין גט הנעשה בהסכמה? תחקיר עומק על בתי הדין הרבניים שמביאים שואה לעם ישראל להמשך קריאה …

תקציר אברהם בארי “מזונות לאשה שבעלה חויב לגרשה (‘מעוכבת’)” (1989)

אברהם בארי “מזונות לאשה שבעלה חויב לגרשה (‘מעוכבת’)” מחקרי משפט 7 (1989) 79   אברהם בארי “מזונות לאשה שבעלה חויב לגרשה (‘מעוכבת’)”   א. מבוא ב. ארוסה שהגיע זמנה להינשא 1. מהות החיוב 2. מעשי ידי הארוסה ג. יבם שברח להמשך קריאה …

תקציר יחיאל קפלן “מגמה חדשה בנוגע לקיום פסקי-דין של גירושין: שיקולי מדיניות לאור עקרונות המשפט העברי וחוקי היסוד” (2005)

יחיאל קפלן “מגמה חדשה בנוגע לקיום פסקי-דין של גירושין: שיקולי מדיניות לאור עקרונות המשפט העברי וחוקי היסוד” מחקרי משפט 21 (2004-2005) 609   “מגמה חדשה בנוגע לקיום פסקי-דין של גירושין: שיקולי מדיניות לאור עקרונות המשפט העברי וחוקי היסוד” יחיאל ש’ קפלן להמשך קריאה …

תקציר “דייני הכזב” (2019)

“דייני הכזב” (2019)

תקציר “גיטי הכזב” (2019)

“גיטי הכזב” (2019)   “גיטי הכזב – על הבעיות החמורות הנגרמות מפיקוח המדינה ומכניסת חוקי הבג”ץ ובתי המשפט לבתי הדין הרבניים”     א. “תמונת מצב” 1. עת לדבר 2. עובדות ולא רגשות 3. השאלה המתבקשת 4. ציפיות המדינה 5. שלילת להמשך קריאה …

תקציר משה שטרנבוך “לקט מנהגים מהגר”ח – קמט” (1992)

משה שטרנבוך “לקט מנהגים מהגר”ח – קמט” שו”ת תשובות והנהגות השלם 1 (1992) 467   משה שטרנבוך “לקט מנהגים מהגר”ח – קמט”   קמט) מרן זצ”ל התנגד בתקיפות והצטער מאד כששמע שיש בתי דינים שמחייבים את הבעל בתשלומי מזונות גבוהים שלא כדין, והוא להמשך קריאה …

תקציר יחיא טובול “גט מעושה מכח תביעה אצל הערכאות” (2002)

יחיא טובול “גט מעושה מכח תביעה אצל הערכאות” שו”ת מראות ישרים 1 (2002) 252   “גט מעושה מכח תביעה אצל הערכאות” יחיא טובול   כ”ג שבט ה’תשנ”ב לפ”ק פה ק”ק ליאון יע”א. לכבוד ידידי הרה”ג מוהר”ר יעקב פולטוראק הלוי שליט”א להמשך קריאה …

תקציר משה שטרנבוך “גיטין בכפיה שלא כדין שרבו היום בארץ ובחו”ל” (1997)

משה שטרנבוך “גיטין בכפיה שלא כדין שרבו היום בארץ ובחו”ל” שו”ת תשובות והנהגות השלם 3 (1997) 499   “גיטין בכפיה שלא כדין שרבו היום בארץ ובחו”ל” משה שטרנבוך   מצוי היום מאד בארץ, ובזמן האחרון מתפשט אפילו בין דתיים ויש להמשך קריאה …

תקציר משה שטרנבוך “זהירות בגירושין מפני גט מעושה” (1992)

משה שטרנבוך “זהירות בגירושין מפני גט מעושה” שו”ת תשובות והנהגות השלם 1 (1992) 516   “זהירות בגירושין מפני גט מעושה” משה שטרנבוך   מצוי שאשה הולכת לערכאות ומקבלת פסק דין למזונות עבורה ועבור בניה בסכומים גבוהים, והבעל אינו יכול לעמוד בתשלום להמשך קריאה …

תקציר ירון אונגר ואורלי אלמגור-לוטן “סרבנות גט בישראל – רקע הלכתי, משפטי, היקף התופעה והדרכים לטיפול בה” (13/03/2011)

ירון אונגר ואורלי אלמגור-לוטן “סרבנות גט בישראל – רקע הלכתי, משפטי, היקף התופעה והדרכים לטיפול בה” (מרכז מחקר ומידע – הכנסת, 13/03/2011)   “סרבנות גט בישראל – רקע הלכתי, משפטי, היקף התופעה והדרכים לטיפול בה” ירון אונגר ואורלי אלמגור-לוטן תמצית להמשך קריאה …

בג”צ 8121/11 פלוני (24/01/2012): בית משפט עליון אישר החלטת בית דין רבני על עיכוב יציאת האיש בשל תביעת האשה למזונות שלא אגב גירושין

בג”צ 8121/11 פלוני נ’ בית הדין הרבני הגדול (24/01/2012)   בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג”ץ 8121/11   לפני: כבוד השופטת מ’ נאור כבוד השופט א’ רובינשטיין כבוד השופט ס’ ג’ובראן   העותר: פלוני נ ג ד להמשך קריאה …

תקציר יעקב-בצלאל ז’ולטי “תשובה אודות הסכם קדם נישואין” (2008)

יעקב-בצלאל ז’ולטי “תשובה אודות הסכם קדם נישואין” שורת הדין 14 (2008) 289   “התחייבות למזונות אם לא יגרש” יעקב-בצלאל זולטי זצ”ל   א. בעל שמתחייב מזונות לאשתו אם יסרב לתת גט לאחר פירוד אזרחי ביניהם. חיוב המזונות אינו מהדין הכללי להמשך קריאה …

תקציר אוריאל לביא “הסכם קדם נישואין לפיו המסרב להתגרש מחוייב בתשלום” (2008)

אוריאל לביא “הסכם קדם נישואין לפיו המסרב להתגרש מחוייב בתשלום” שורת הדין 14 (2008) 241   “הסכם קדם נישואין לפיו המסרב להתגרש מחוייב בתשלום” אוריאל לביא   א. חיוב מזונות בהסכמי קדם נשואין, אפילו אם לא הוזכר בפרוש שזה מותנה להמשך קריאה …

תקציר יגאל לרר “כפית בעל שאינו זן ומפרנס, לגרש – בגדר חיוב מזונות הבעל לאשתו” (2008)

יגאל לרר “כפית בעל שאינו זן ומפרנס, לגרש – בגדר חיוב מזונות הבעל לאשתו” שורת הדין 14 (2008) 157   “כפית בעל שאינו זן ומפרנס, לגרש – בגדר חיוב מזונות הבעל לאשתו” יגאל לרר   א. נחלקו הראשונים האם חיוב הבעל להמשך קריאה …