תקציר “גיטי הכזב” (2019)

“גיטי הכזב” (2019)   “גיטי הכזב – על הבעיות החמורות הנגרמות מפיקוח המדינה ומכניסת חוקי הבג”ץ ובתי המשפט לבתי הדין הרבניים”     א. “תמונת מצב” 1. עת לדבר 2. עובדות ולא רגשות 3. השאלה המתבקשת 4. ציפיות המדינה 5. שלילת להמשך קריאה …

תקציר שלום משאש “ספק כפייה בגט” (2003)

שלום משאש “ספק כפייה בגט” תחומין 23 (2003) 120   ספק כפייה בגט   א. סיפור המעשה ב. כבר נפסק הדבר בבית הדין באמשטרדם ג. כפייה כשהבעל מתנה תנאי שלא ניתן לקיימו ד. ביטול הגט בכתיבה ה. ביטול גט שמעצמו להמשך קריאה …