תקציר יעקב-בצלאל ז’ולטי “תשובה אודות הסכם קדם נישואין” (2008)

יעקב-בצלאל ז’ולטי “תשובה אודות הסכם קדם נישואין” שורת הדין 14 (2008) 289

 

“התחייבות למזונות אם לא יגרש” יעקב-בצלאל זולטי זצ”ל

 

א. בעל שמתחייב מזונות לאשתו אם יסרב לתת גט לאחר פירוד אזרחי ביניהם. חיוב המזונות אינו מהדין הכללי של מזונות. אלא זה חיוב מחודש של מעוכבת מחמתו. ולכן ס”ל לרש”י דבספק גירושין גם בארוסה חייב בעלה מזונותיה. וכן משמע ברמב”ם. ולפי”ז בעלה לא זוכה במעשה ידיה. בספק מגורשת. אבל בראב”ד משמע שהסיבה בספק גירושין שבעלה חייב במזונותיה. כיון שכל זמן שלא ברור שנתגרשה, נשארת במצבה הקודם. ואע”פ ששם הנדון בספק גירושין. אפ”ה גם בנשואה, אם היא מעוכבת מחמתו אפשר לחייב הבעל במזונות המחודשים.

ב. יל”ע האם הבעל יוכל לתבוע תמורת המזונות מעשה ידיה. כיון שיש פוסקים שבמעוכבת מחמתו בעלה זוכה במעשה ידיה.

ג. ההסכם צריך להיות שהסכום שיוטל על הבעל הוא בהתאם למצבו הכספי, ובכפוף לאישור בי”ד רבני שיהיה מוסמך גם לבטלו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *