תקציר קובי ורדי “השיטה המשפטית בישראל בענייני המעמד האישי” (1955)

קובי ורדי “השיטה המשפטית בישראל בענייני המעמד האישי” הפרקליט 11 (1955) 136

 

“השיטה המשפטית בישראל בענייני המעמד האישי” קובי ורדי

הקדמה

כלל א – השיטות המשפטיות מקבילות ואין לראות את האחת כפופה לשנייה

כלל ב – הצדק דורש שכל עניין יוכרע באופן אחיד בלא הבדל‎

כלל ג – בכדי לתת תוקף לקביעת משפט דתי יש להתחשב לא רק בקביעה עצמה אלא נם בכל השיטה המשפטית הנדונה

כלל ד – סדרי הדין של בית המשפט חלים גם בדונו לפי הדין הדתי

כלל ה – יש לתרגם מושג משפטי במשפט הדתי ולמצוא את חליפו ממשפט הכללי