תקציר עת”מ 12316-03-21 בריל (08/07/2022): בית משפט מחוזי הורה למשרד הפנים לרשום נישואין שנערכו באמצעות היוועדות חזותית

עת”מ 12316-03-21 בריל נ’ משרד הפנים (08/07/2022)

 

בית המשפט המחוזי מרכז בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

עת”מ 12316-03-21

 

בפני:

כבוד השופטת אפרת פינק

 

העותרים

1. עדי בריל

2. מיכאל בריטבין

ע”י ב”כ עו”ד ולדיסלב פינקלשטיין

נגד

המשיבים:

1. משרד הפנים

2. רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול, היחידה המשפטית, משרד הפנים

ע”י פרקליטות מחוז מרכז (אזרחי)

 

פסק דין

 

האם יש להורות לשר הפנים ולרשות האוכלוסין וההגירה (להלן – ה”משיב” וה”משיבה” בהתאמה, ויחד – ה”משיבים“) לרשום במרשם האוכלוסין את העותרים, אשר נישאו בדרך של היוועדות חזותית? זאת השאלה הנדונה בעתירה שלפניי.

 

א. מבוא

1. עותרת 1 היא אזרחית ישראל, הרשומה במרשם האוכלוסין כיהודייה וכרווקה. עותר 2 הוא אזרח ישראל, הרשום במרשם האוכלוסין כחסר דת וכרווק.

2. ביום 24/10/2020 נערך טקס נישואין בדרך של היוועדות חזותית, שבמסגרתו השיאה עורכת הטקס שנמצאה במדינת יוטה בארצות הברית את העותרים בעודם בישראל. בהמשך לכך, הנפיקה מדינת יוטה שבארצות הברית לעותרים תעודת נישואין, מאומתת בחותמת אפוסטיל.

3. העותרים פנו ללשכת רישום האוכלוסין בראש העין בבקשה לשינוי הגדרת מצבם האישי לנשואים. פקיד המרשם סירב לרשום את העותרים כנשואים והפנה את עניינם לבירור.

4. ביום 27/12/2020 פנו פקידי לשכת רישום האוכלוסין לשורה של זוגות שנישאו במדינת יוטה בדרך של היוועדות חזותית – כשהעותרים אינם ביניהם – ומסרו כי לאחר בדיקה הוחלט כי יותר להם להירשם כנשואים, בהתאם לתעודות נישואין אותנטיות ומאומתות כדין. ביום 30/12/2020 הודיע המשיב כי הקפיא את ההכרה בנישואין שנערכו באמצעות היוועדות חזותית. מספר זוגות נרשמו כנשואים לפני הקפאה זו.

5. ביום 31/12/2020 הודיעו נציגי המשיבים לעותרים כי החלטה בעניינם טרם התקבלה.

6. העותרים וזוגות נוספים הגישו עתירה לבית המשפט העליון בבקשה להורות למשיבים לרשמם כנשואים. העתירה נמחקה תוך שמירת זכותם של העותרים לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים (בג”צ 159/21 חופש נ’ שר הפנים (14/02/2021)). בהמשך לכך הוגשה העתירה דנן. זוגות אחרים הגישו עתירות מקבילות בבית משפט זה ובבתי משפט אחרים.

7. העתירה דנן כוונה תחילה נגד מחדלו של פקיד רישום האוכלוסין בראש העין לקבל החלטה בעניינם של העותרים. בין ובין החליטו המשיבים לסרב לרשום את נישואי העותרים. בהמשך לכך תוקנה העתירה, והיא מכוונת עתה נגד החלטת המשיבים לסרב לרשום את נישואיהם של העותרים במרשם האוכלוסין. העתירה אינה דנה בתוקף נישואיהם של העותרים אלא אך בסוגיית רישומם.

8. יצוין כי טענה מקדמית של המשיבים בדבר היעדר סמכות מקומית נדחתה, במסגרת החלטה מיום 26/10/2021.

 

ב. טענות הצדדים

 

ג. דיון והכרעה

1. הנימוק הראשון – על פקיד הרישום לרשום נישואים לפי תעודה ציבורית מאומתת

2. הנימוק השני – אל לו לפקיד הרישום להכריע בדבר מקום טקס נישואין באמצעות היוועדות חזותית

3. הנימוק השלישי – העותרים הופלו ביחס לאחרים

 

ד. סוף דבר

46. פסק דין זה מתמקד בשאלת רישומם של העותרים כנשואים במרשם האוכלוסין. אין הוא דן בתוקף נישואיהם של העותרים, ואין הוא מכיר בהם. אין בהכרעה כדי להשליך על הדין האישי המהותי. בוודאי שאין בה כדי להשפיע על סמכות המדינה לעצב את דיני הנישואין.

47. בבסיס ההחלטה כי היה על פקיד הרישום לרשום את העותרים כנשואים שלושה נימוקים, העומדים כל אחד כשלעצמו, ומקל וחומר נוכח כל השיקולים יחדיו: האחד – היה על פקיד הרישום לרשום העותרים כנשואים בעקבות פנייתם לרשות האוכלוסין, מבלי לערוך כל בירור בעניינם, וזאת משהציגו תעודה ציבורית תקפה שעל פניה היא תקינה ומהימנה. מדובר בהתפתחות של פסיקת בית המשפט העליון, מכוח הלכת פונק-שלזינגר, שלפיה יש לרשום מצב אישי בהינתן תעודה ציבורית מאומתת של רשות המוסמכת לכך; השני – אל לו לפקיד הרישום להחליט בדבר מקום עריכת הטקס, כאשר מדובר בשאלה מורכבת המחייבת שיקול דעת שיפוטי; השלישי – מכוח עקרון השוויון, הואיל ופקיד הרישום רשם מספר זוגות שנישאו באמצעות היוועדות חזותית במדינת יוטה, ואין אבחנה בינם ובין העותרים. כך בפרט עת עסקינן בעותרים שאינם יכולים להינשא בישראל ושלא היו יכולים באותה העת, בשל מגפת הקורונה, לצאת מישראל לצורך נישואיהם.
לאור כל האמור, החלטת פקיד הרישום שלא לרשום העותרים כנשואים חורגת מסמכותו. מכאן כי העתירה – מתקבלת. המשיבים ירשמו את העותרים כנשואים במרשם האוכלוסין.

48. המשיבים ישלמו לעותרים הוצאות ושכר טרחת עורך דין בסכום של 30,000 ש”ח כולל מע”מ. הסכום ישולם בתוך 30 ימים מהיום, ואחרת יישא ריבית והצמדה כדין.

 

ניתן היום, ט’ תמוז תשפ”ב, 08 יולי 2022, בהעדר הצדדים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *