תקציר ע”פ 217/68 יזראמקס בע”מ (20/08/1968): בית משפט עליון ביטל הרשעה על פתיחת תחנת דלק בשבת

ע”פ 217/68 יזראמקס בע”מ נ’ מדינת ישראל, פ”ד כב(2) 343 (1968)

 

ע”פ 217/68

יזראמקס בע”מ

נגד

מדינת ישראל

 

בבית-המשפט העליון בשבתו בבית-משפט לערעורים פליליים

[09/06/1968, 20/08/1968]

לפני מ”מ הנשיא (זילברג), והשופטים ברנזון, הלוי

 

המערערת, הבעלים של תחנת דלק בתחום עירית רמת גן, הורשעה בעבירה על סעיף 2 לחוק עזר לרמת גן (פתיחת עסקים וסגירתם), תשט”ו-1965, על שפתחה את התחנה ביום שבת, כאחת השעות האסורות לפי חוק העזר הנ”ל.

 

בקבלו, ברוב דעות, את הערעור, פסק בית-המשפט העליון:

א.

(1) הסעיף בפקודת העיריות המקנה לעיריה סמכות לטפל בענין פתיחת עסקים וסגירתם מונה רק ארבעה סוגים של עסקים, ועולה מכך ברורות כי הכוונה היתה לצמצם את סמכותו של מתקין חוק-העזר לגבי סוגים מיוחדים אלה של עסקים ולא להחילה על כל בתי-העסק שבתחום העיריה.

(2) למלה “חנות” לא ניתנה משמעות מיוחדת בפקודת העיריות, ולכן יש לפרשה כמובנה הרגיל בלשון בני אדם.

(3) על-פי מובן זה לא נכללת תחנת דלק במונח “חנות”: היא איננה בית-ממכר לסחורות אלא מרכז לתידלוק כלי רכב ולמתן שירותי העזר הדרושים להם.

(4) ממילא אין תחנת דלק נופלת בגדרו של חוק-העזר הנ”ל.

ב.

(1) חוק-עזר המתחשב ברגשות הדת אינו נפסל, במידה שהשימוש בסמכות חוקית אינו מסווה להשגת מסרה דתית גרידא.

(2) הוראות הסגירה בחוק-העזר לגבי תחנת דלק, בימי שבת ומועד בימי חול, הם בלתי סבירים, ובשל כך פסולים.

ג. יש לקוות שבארץ יימצא פתרון חקיקתי המסדיר עיקרי הדברים של פתיחת וסגירת עסקים ביום המנוחה השבועית; פתרון שאינו מתנכר לערכי הדת המקודשים לתושבי הארץ ועם זאת מבטיח סיפוק השירותים החיוניים לציבור הנזקקים להם.

דעת המיעוט (מ”מ הנשיא (זילברג)):

ד. גם המונח “עסק” וגם המונח “חנות” שניהם חלים על מקום בו מבוצע מקח וממכר של סחורה או חפצים, וממילא כוללים גם תחנת דלק, בה נקנים ונמכרים חמרים כאלה בשביל המכוניות העוברות ושבות בדרכים.

ה.

(1) כאשר מחוקק-העזר מדיר עצמו מלטפל בענינים דתיים. חלה הדרה זו רק על ענינים המשתייכים לסקטור השמעי, האי-רציונלי של הדת.

(2) איסור ניהול עסקים בחנות פתוחה בשבת משתייך לסקטור השכלי של שמירת השבת ובו אין מחוקק-העזר מנוע מלחוקק חוקים שהוסמך להם בדרך כלל על-ידי המחוקק הריבוני.

(3) יש תוקף לסעיף 2 לחוק העזר העירוני, רמת גן, עד כמה שהוא אוסר פתיחת עסק בשבת.

 

 

ערעור על פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי, תל אביב יפו (ו’ צלטנר, נשיא, והשופטים ח’ בנטל, ש’ קוארט), מיום 27/03/1968, ב-ע”פ 104/68, לפיו נתקבל ערעורה של המשיבה על פסק-דינו של בית-משפט השלום, רמת גן (השופט ר’ הגן), מיום 22/01/1968, ב-תי”פ 1815/67, והמערערת הורשעה בפתיחת עסקה, תחנת דלק, ביום שבת, 19/08/1967, עבירה לפי סעיף 2 לחוק עזר לרמת גן (פתיחת עסקים וסגירתם), תשט”ו-1955. הערעור נתקבל, ברוב דעות, כנגד דעתו החולקת של מ”מ הנשיא (זילברג).

 

י’ רסלר – בשם המערערת;

מ’ וולינסקי, סגן פרקליט המדינה – בשם המשיבה.

 

ניתן היום, כ”ו באב תשכ”ח (20/08/1968).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *