תקציר עמיחי רדזינר “על ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים: ‘סדרי המשפטים’, ה’תרפ”א” (2010)

עמיחי רדזינר “על ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים: ‘סדרי המשפטים’, ה’תרפ”א” מחקרי משפט 25 (2009-2010) 37

 

“על ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים: ‘סדרי המשפטים’, ה’תרפ”א” * עמיחי רדזינר **

 

“בחיינו הלאומיים החדשים בארץ-ישראל, יהיה לנו בודאי לפעמים צורך גדול לתקן תקנות גדולות” (הרב אברהם יצחק הכהן קוק) [1]

לעתים קרובות משתנה קדושת הכתוב בדרך של שינוי החוק המטריאלי בתואנה כי השינוי הנדון הוא שינוי פרוצדוראלי גרידא.”

(Sir Henry James Summer Maine) [2]

 

1. תקציר

2. פתיחה

3. תקנות ה’תש”ג – האומנם ‘תקנות הדיון’ הראשונות?

4. ראיות לקיומן של תקנות דיון קודמות

א. כתבי עת, ספרים ופסיקה

ב. חומר ארכיוני

5. סדרי המשפטים, ה’תרפ”א – מהפכה שנכשלה

6. הסיבות שהובילו להיעלמותם של סדרי המשפטים

 

1. תקציר

בתי הדין הרבניים בישראל פועלים על פי תקנון סדרי דיון, המקביל בעיקרו לתקנות סדרי הדין הנוהגות בבתי המשפט. במחקר המשפטי וההיסטורי של בתי הדין הרבניים בארץ ישראל, מקובל לטעון שהתקנון הראשון פורסם בשנת 1943 ושהעבודה עליו החלה בראשית שנות הארבעים. חשיבותו של תקנון זה נובעת כביכול מהיותו התקנון הראשון מסוגו בהיסטוריה ההלכתית. מאמר זה בוחן מחדש הנחה זו. על סמך מקורות שפורסמו ועל סמך מקורות שנותרו סמויים בארכיונים, המאמר מוכיח שהטענה המקובלת אינה מדוייקת. תקנון סדרי הדין, הראשון בארץ ישראל ובכלל, נכתב עבור בתי הדין של הרבנות באר ישראל סמוך ביותר לעת הקמתם, בשנת 1921. המאמר בוחן את יצירת התקנון, תוכנו וזהות מחבריו. בחינה זו מציעה הסברים לשאלה מדוע לא מילא התקנון הזה את הציפיות שתלו בו ומדוע נשכח דבר קיומו. מלבד זאת, העיון בסוגייה זו חושף עימות עקרוני שהתנהל בין תפיסות עולם משפטיות שונות, עימות שבא לידי ביטוי בוויכוח סביב הקמתה של הרבנות ובתי הדין שלה, ובו השתתפו רבנים מן העבר האחד, ומשפטנים – במיוחד משפטני השלטון הבריטי – מן העבר האחר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.