תקציר סמכות‏ (רבני תל-אביב) 448866/3 פלוני (11/07/2013): בהתאם לפסיקת בג”צ, בית דין רבני מנוע מלדון בתביעות כרוכות לגירושין אזרחיים

סמכות‏ (רבני תל-אביב) 448866/3 פלוני נ’ פלונית (11/07/2013)

 

ב”ה, בית הדין רבני האזורי תל-אביב – יפו

סמכות 448866/3‏

 

בפני כבוד הדיינים:

הרב אליהו הישריק

הרב זבדיה כהן

הרב שמעון מלכה – אב בית דין

 

תובע:

פלוני (בא כוח התובע עו”ד יעל שמואלי)

נגד

נתבעת פלונית (בא כוח הנתבעת עו”ד יורם ביתן)

 

נושא הדיון:

גירושין ותביעות כרוכות בבני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים

 

פסק דין

הרב זבדיה כהן:

עובדות והליכים

ביום א’ בכסלו תשע”ג (15.11.2012) פתח הבעל התובע תיק תביעת גירושין ובכרוך לה חלוקת רכוש, משמורת והסדרי ראייה ומזונות ילדים. נקבע מועד לדיון ליום ח’ באדר תשע”ג (18.2.2013).

האישה הנתבעת שלחה כתב הגנה ביום י’ בטבת תשע”ג (23.12.2012) ע”י בא־כוחה דאז עו”ד מאיר כהן, ובסופו בקשה מבית הדין לשלוח את בני הזוג לטיפול מקצועי, לקבוע משמורת לאם והסדרי ראייה לאב, לחייב את האב במזונות ילדים, לחייב את הבעל במזונות אישה ומדור ולחלק את הרכוש שווה בשווה.

ביום ז’ באדר תשע”ג (17.2.2013), יום לפני מועד הדיון, שלחה האישה בקשה דחופה לתיקון כתב הגנה, בבקשה זו מודיעה האישה כי היא החליפה ב”כ ומעתה מייצג אותה עו”ד יורם ביתן.

לטענת ב”כ האישה הם מתנגדים לסמכות בית הדין לדון במזונות הילדים ובנושאים הכרוכים, כיוון שמדובר בנישואין אזרחיים הרי כבר נקבע בבג”ץ 2232/03 כי בנישואין אזרחיים ישנה סמכות לבית הדין לדון בגירושין אך לא בנושאים הכרוכים, לחילופין טען ב”כ האישה כי אם בית הדין יקבע כי ישנה סמכות גם בכריכה, מבוקש כי יידון בנושאים אלו על פי חוק יחסי ממון. לחילופי חילופין טען ב”כ הנתבעת כי כל הכריכה נעשתה שלא כפי מבחני הכריכה הנהוגים. בסופו של כתב ההגנה המתוקן ביקש ב”כ הנתבעת מבית הדין לגרש את הצדדים, לקבוע כי הנושאים הכרוכים אינם בסמכות בית הדין, לחילופין שיידונו על פי חוק יחסי ממון, לחייב בתשלום כתובה רעיוני או פיצויים, ולחייב את הבעל במזונות אישה.

בדיון שהתקיים ביום ח’ באדר תשע”ג (18.2.2013) נכחו הצדדים ובאי כוחם, הבעל תבע גירושין, האישה הסכימה להתגרש אך תבעה את זכויותיה. ב”כ האישה הנתבעת טען כי לפי דעתו אין לבית הדין סמכות לדון גם בגירושין, ואם בית הדין חושב שיש לו סמכות לדון בעניין הגירושין אז שבית הדין יידון בכל התיקים. ב”כ הבעל טענה כי סמכות בית הדין היא בגירושין ובכל הנושאים הכרוכים, וביקשה זמן להגיב בכתב על בקשת ב”כ האישה להגיש כתב הגנה מתוקן וכן להגיב על נושא הסמכות.

ניתנה החלטה ביום ט’ אדר תשע”ג (19/02/2013) להמתין לקבלת תגובת ב”כ הבעל על בקשת האישה להגיש כתב הגנה מתוקן, בטרם תינתן החלטה. ביום ג’ בניסן תשע”ג (14.3.2013) הגישה ב”כ הבעל תגובה כפי החלטת בית הדין הנ”ל, בתגובה זו טוענת ב”כ הבעל כי למעשה לאחר הגשת כתב התביעה של הבעל, הגישה האישה ע”י בא כוחה הקודם כתב הגנה ביום י’ בטבת תשע”ג (23.12.2012) בו היא הסכימה לסמכות בית הדין בכל הנושאים הכרוכים, שהרי בכתב הגנה זה היא עצמה ביקשה שבית הדין יחייב את הבעל במזונות הילדים, במזונות אישה ומדור, וחלוקת רכוש.

לגבי הבקשה להגשת כתב הגנה מתוקן טוענת ב”כ הבעל כי אין היא מסכימה לכך, לאחר שכבר ניתנה הסכמת האישה לסמכות בית הדין בכתב הגנה הראשון, אין לקבל כתב הגנה חדש הטוען אחרת, וכי העובדה שהחליפה ב”כ אין בה כדי לשנות את העובדה שהיא הסכימה לסמכות בית הדין. לטענתה, אמנם מדובר בנישואין אזרחיים של כהן וגרושה, אך כבר ישנה פסיקה של בתי הדין הרבניים בחיפה ונתניה כי גם במקרים אלו יש לבית הדין סמכות לדון בנושאים הכרוכים, וכי הנאמר בבג”ץ 2232/03 היא אמרת אגב.

 

דיון והכרעה

לפנינו שתי שאלות לדיון:

א. האם בית הדין מוסמך לדון בנושאים הכרוכים בתביעת הגירושין כאשר מדובר בנישואין אזרחיים של כהן וגרושה?

ב. האם הנתבעת יכולה להגיש כתב תביעה מתוקן בו היא חוזרת בה מהסכמתה לסמכות בית הדין לדון בכל הנושאים הכרוכים לרבות מזונות ילדים?

על פי כל האמור פוסק בית הדין:

א. תביעת הגירושין – מכיוון שבשאלת ההיפרדות אין מחלוקת בין הצדדים ושניהם חפצים להתנתק האחד מהשני, ומאחר שהצדדים התקשרו ביניהם רק בטקס אזרחי, הצדדים ייפרדו זמ”ז בדרך של “גט לחומרא” בלבד.

ב. על המזכירות לפתוח לצדדים תיק “סידור גט לחומרא” ולקבוע מועד לסידור גט לא יאוחר מ־45 יום מהיום.

ג. תביעת הרכוש – בית הדין קובע כי כריכת תביעת הרכוש אין לה תוקף ודינה להתבטל משום שהצדדים נישאו רק בטקס של נישואין אזרחיים, ובנישואין מעין אלו בית הדין נטול סמכות הלכתית וחוקית לדון בענייניי הרכוש או בכל תביעה כרוכה אחרת.

ד. ניתן לפרסם פסק דין זה בהשמטת פרטים מזהים.

 

ניתן ביום ד’ באב התשע”ג (11/07/2013).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.