תקציר משרד לשירותי דת חוזר מנכ”ל עד/1 סעיף 832 נוהל שמירה על צנעת הפרט של ציבור הטובלות במקוואות (01/04/2014)

משרד לשירותי דת חוזר מנכ”ל עד/1 סעיף 832 נוהל שמירה על צנעת הפרט של ציבור הטובלות במקוואות (01/04/2014)

 

832 נוהל שמירה על צנעת הפרט של ציבור הטובלות במקוואות

המשרד לשירותי דת רואה חשיבות עליונה בנתינת השירותים המיטביים לציבור הטובלות, כדיע”מ שתקיימנה את מצוות הטבילה כהלכתה, בד בבד המשרד רואה חשיבות עליונה בשמירה על פרטיותה של הטובלת תוך שימת דגש על שמירת צנעת הפרט. לאור האמור, אבקש לחדד את הנקודות המצוינות להלן, לציבור הבלניות האמונות על נתינת השירות השוטף לקהל הטובלות. וזאת, בהתאם לפסיקת הרבנים הראשיים לישראל, הרב יצחק יוסף שליט”א והרב דוד לאו שליט”א, מיום ט”ז כסלו תשע”ד, כדלהלן:

1. עם הגעתה של הטובלת למקווה, תפנה הבלנית את הטובלת לחדר פנוי בהתאם לתור הקיים.

2. לאחר שסיימה הטובלת את הכנותיה, תפנה הבלנית את הטובלת לבור הטבילה.

3. תפקיד הבלנית במקווה נועד, בין היתר, לסייע לטובלות לקיים את מצוות הטבילה כהלכתה.

4. טרם הטבילה, תציע הבלנית לטובלת סיוע מעשי ובחינה הלכתית המתמקדת בנושאי הטבילה, וזאת בתנאי שהטובלת מעוניינת בכך.

5. במידה שוהטובלת אינה מעוניינת בהכוונה או בבחינה הלכתית טרם הטבילה, אין לבלנית לעכבה ובהתאם לכך, הבלנית תאפשר טבילה ללא דרישה או שאלות הנוגעות לענייני הטבילה.

6. יובהר כי יש לשים דגש על כיבוד פרטיותן של ציבור הטובלות ולאור זאת על הבלנית להימנע משאלות שעלולות לפגוע בפרטיות.

7. בשאלות הלכתיות, במידה שויתעוררו על ידי הטובלת, תפנה הבלנית את השאלה לרב המקומי.

8. למען הסר ספק, בכל עניין הנוגע לשאלה הלכתית, הנושא יובא להכרעה לפי פסיקת הרבנות המקומית או הראשית וזאת עעל פי”פ סעיף 6א’ לחוק שירותי הדת היהודיים.

9. למותר לציין שלאור האמור בסעיף 6 האחריות על מהות וכשרות הטבילה מוטלת על הטובלות עצמן.

10. על המועצות הדתיות לפרסם בכל המקוואות במקום בולט לעין, את עיקרי ההלכות הנוגעות לטבילה כהלכתה, ובכללן את ההלכות הנוגעות להכנות ולבדיקות הדרושות טרם הטבילה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *