תקציר מנשה שאווה “רישום של צו אימוץ זר במסגרת משפחה לסבית: הצורך בעיון מחדש בהלכת-שלזינגר ובתיחום גבולותיה” (2001)

מנשה שאווה “רישום של צו אימוץ זר במסגרת משפחה לסבית: הצורך בעיון מחדש בהלכת-שלזינגר ובתיחום גבולותיה” קרית המשפט 1 (2001) 103

 

“רישום של צו אימוץ זר במסגרת משפחה לסבית: הצורך בעיון מחדש בהלכת-שלזינגר ובתיחום גבולותיה” * מנשה שאווה **

 

1. העובדות וההכרעה של בית-המשפט העליון בבג”צ 1779/99

2. דעות השופטים בבג”צ 1779/99 בשאלת תוקפו של צו האימוץ הזר ובשאלה אם הכרה בו נוגדת את תקנת הציבור החיצונית שלנו – והערותינו עליהן

3. הערותינו על פסק-דין הרוב המתבסס על הלכת פונק-שלזינגר

4. רישום צווי אימוץ זרים במרשם האוכלוסין – ההנחיות של שר הפנים וסבירותן

5. יש לעיין מחדש בהלכת פונק-שלזינגר ולפחות יש לתחום את גבולותיה שנפרצו מעבר לכל מידה