תקציר יוסף גולדברג “בענין ‘הרחקה דרבינו תם'” (1999)

יוסף גולדברג “בענין ‘הרחקה דרבינו תם’ (בהתייחסות לחוק בתי דין רבניים, קיום פסקי דין של גירושין התשנ”ה 1995)” שורת הדין 5 (1999) 273

“בענין “הרחקה דרבינו תם” (בהתייחסות לחוק בתי דין רבניים, קיום פסקי דין של גירושין התשנ”ה 1995)” יוסף גולדברג

 

א. בהך הרחקה דר”ת, נאמרו כמה סברות בראשונים, מדוע אין הרחקה זו נחשבת כמעשה כפיה. ובחלוקי הדינים היוצאים מכח הגירסאות השונות.

ב. אם נאמר דמניעת טובה אינה נחשבת כפיה. האם יש לחלק בין מניעת טובה שכבר היה לו זכות לקבל טובה זו, לבין מניעת טובה שלא היה לו זכות בה כלל.

ג. באומרת מאיס עלי, האם עבדינן הרחקות דר”ת, ובסברא לחלק בין אומרת מאיס עלי לשאר המקרים שמבוארים בסי’ קנ”ד ששם עבדינן הרחקות דר”ת.

ד. האם נוהגים בזמן הזה בהרחקה דר”ת, והאם הסברא דבזה”ז חמיר ליה לאינשי הרחקות אלו, יכול להיות סברא שלא יוכלו לנהוג בהרחקות אלו.

ה. בהרחקות דר”ת האם בי”ד יכול לומר שמרחיקים אותו בעבור שיתן הגט. או שחייבים לאמר את ההרחקות בלא הגבלה, ואם יתן גט יתירו לו.

ו.

1) איום לעשות פעולה שעל ידה ינזק, האם נחשב הוא כאונס, והאם יש הבדל בין ברי היזיקא ללא ברי היזיקא.

2) אם נאמר שהפחדה להזיק נחשבת כאונס, האם כשבי”ד מאיים נחשב ג”כ אונס. או דלמא שבמקרה שבי”ד המאיים, מתיחסים לזה כאיום גרידא, וא”כ אין זה אונס.

ז. בדברי ר”ת כמבואר בדברי המהרי”ק, שנטילת זכות האדם נחשבת ככפיה. בלא הסברא שיכול לעבור לעיר אחרת. יש לדון אם נטילת זכות אחת בלבד, נחשב ג”כ ככפיה, או רק בנטילת כל הזכויות יש כאן כפיה.

ח.

1) החוק במתכונתו הנוכחית שהאסורים חלים עליו בכל העיירות במדינה. אפילו אם יתירו לו לצאת לחו”ל יש לדון האם היכול התיאורטית של יציאה לחו”ל נחשב שאין כאן כפיה. או שצריך יכולת מעשית שיכול לצאת לחו”ל.

2) אם מטילים עליו גם אסור יציאה לחו”ל, הרי זה כפיה. כיון שאין לו אפשרות להנצל מההרחקות, והאם יש דרך להטיל עליו רק ערבויות במקרה שלא יחזור. ולא לאסור עליו את עצם היציאה.

לחץ כאן לראות את המאמר המלא

יוסף גולדברג “בענין ‘הרחקה דרבינו תם’ (בהתייחסות לחוק בתי דין רבניים, קיום פסקי דין של גירושין התשנ”ה 1995)” שורת הדין 5 (1999) 273

“בענין “הרחקה דרבינו תם” (בהתייחסות לחוק בתי דין רבניים, קיום פסקי דין של גירושין התשנ”ה 1995)” יוסף גולדברג

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.