תקציר יוסף גולדברג “בענין הרחקה דרבינו תם” (2000)

יוסף גולדברג “בענין הרחקה דרבינו תם” שורת הדין 6 (2000) 480

“בענין הרחקה דר”ת” יוסף גולדברג

 

א. שיטת הריב”ש ושאר ראשונים שם דמניעת טובה הוי אונס.

ב. כנראה גירסת הריב”ש וחבריו בדברי ר”ת היא כגירסת המהרי”ק, ועל כן לדבריהם אף לשיטת ר”ת מניעת טובה הוי אונס כשהדבר לוחץ על המגרש, אך כשאינו לוחץ עליו כגון שיכול להשתמט מלחץ זה ע”י הליכה למקום אחר, אינו אונס.

ג. מדברי שו”ת צמח צדק ושו”ת בית אפרים משמע שהגדר היחיד לחלק בין אונס הפוסל את הגט לבין אונס שאינו פוסל את הגט הוא החילוק בין אונס גדול הלוחץ עליו במיוחד לדין אונס קטן שאצל רוב בני אדם אינו מהוה לחץ גדול, אך אין לחלק בין פעולת לחץ גופו של המגרש לבין פעולת מניעת טובה שאינה בגופו של המגרש ולעולם בכל המקרים הדבר היחיד הקובע את האונס הוא גודל הלחץ על המגרש.

ד. בכל מקרה כשבאים לעשות הרחקות כנגד המגרש יש לברר בתחילה האם אצל רוב בני האדם הרחקות אלו יוצרים לחץ גדול ובאופן זה הגט פסול.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *