תקציר חיים-יהודה רבינוביץ “פירות נכסי מילוג במורדת ‘מאיס עלי'” (2007)

חיים-יהודה רבינוביץ “פירות נכסי מילוג במורדת wמאיס עליw” שורת הדין 11 (2007) 247

 

“פירות נכסי מילוג במורדת ‘מאיס עלי'” חיים-יהודה רבינוביץ

 

א. נחלקו הראשונים באשה שאמרה מאיס עלי, ממתי מפסיד הבעל פירות. מעת הגירושין או לאחר י”ב חודש מזמן שאמרה מאיס עלי, שאז יכול לגרשה בלא כתובה.

ב. במשכיר ושוכר המשכיר נחשב מוחזק ומשו”ה חודש העבור למשכיר. וצ”ע דברי הרמב”ם בספק אם הבית משועבד לשוכר שאם השוכר גר שם הוא נחשב המוחזק. וישוב הקושיא.

ג. בבאור מחלוקת הראשונים האם אשה נאמנת לומר על נכסים שהם לא נכסי מלוג. ולסוברים שהיא לא נאמנת, האם מוכח מזה שהבעל נחשב מוחזק.

ד. בנדון דידן י”ל שהבעל נחשב מוחזק, כיון שהספק הוא אם נוצר מצב חדש שמפקיע את קנינו. ובכל מקום שיש ספק אם נשתנה המצב דנים לפי המריה קמא.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *