תקציר המשרד לשירות דת המנהל הכללי “נוהל רישום נישואין עבור רושמי נישואין המסרבים לרשום לנישואין בני זוג שעברו גיור ממלכתי המוכר ע”י הרבנות הראשית לישראל” (25/07/2011)

המשרד לשירות דת המנהל הכללי “נוהל רישום נישואין עבור רושמי נישואין המסרבים לרשום לנישואין בני זוג שעברו גיור ממלכתי המוכר ע”י הרבנות הראשית לישראל” (25/07/2011)

 

המשרד לשירות דת

המנהל הכללי

 

בס”ד, כג תמוז ה’תשע”א

25 ביולי 2011

 

הנידון: נוהל רישום נישואין עבור רושמי נישואין המסרבים לרשום לנישואין בני זוג שעברו גיור ממלכתי המוכר ע”י הרבנות הראשית לישראל

 

הריני לפנות אליכם בעניין שבנדון כדלקמן;

1. לאחרונה אירעו מספר מקרים בהם סירבו רושמי נישואין במחלקת הנישואין אצלכם לרשום בני זוג לנישואין (לרבות חתימה על תעודות הנישואין ע”י רב העיר), וזאת מתברר, נוכח העובדה שאחד מבני הזוג (או שניהם) עברו גיור ממלכתי על אף שהוא מוכר ע”י הרבנות הראשית לישראל (להלן: “גיור מוכר“).

2. יובהר בזאת כי המשרד לשירותי דת אינו נותן כל לגיטימציה לסרב לרשום לנישואין בני זוג שעברו גיור מוכר. יחד עם ואת, ולשם מציאת פתרון לבעיה שהתעוררה ולמצוקת בני הזוג שנתגיירו בגיור המוכר כונבה ישיבה מיוחדת בהשתתנות הראשון לציון הרה”ג שלמה משה עמאר שליט”א, השר יעקב מרגי, השר לשירותי דת, עו”ד ישראל פת, יועמ”ש המשרד לשירותי דת, הרב חזקיהו סאפין, מנהל תחום נישואין ורבנים, המשרד לשירותי דת, עו”ד שרית דנה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו”ד יוכי גנסין מנהלת תחום מח’ בגצים בפרקליטות המדינה, מר מולי יסלזון ראש מערך הגיור במשרד ראש הממשלה והח”מ. בעקבות הישיבה נקבע נוהל חדש לרישום נישואין במקרה של בני זוג שאחד מהם או שניהם נתגיירו בגיור מוכר, והרב המקומי מסרב לרשום אותם לנישואין.

3. הרעיון המרכזי העומד בבסיס הנוהל הינו כי יש לטפל בבקשה לרישום נישואין המוגשת על ידי בני זוג אשר אחד מהם או שניהם עברו גיור מוכר, כפי שמטפלים בכל בקשה אחרת לרישום נישואין המוגשת למועצה הדתית, כאשר האישור והחתימה על תעודת הנישואין יהיה של אחד מ- 4 הרבנים שהוסמכו ‏לכך ‏ע”י הרבנות הראשית לישואל לצורך זה (שמות הרבנים להלן).

4. להלן שמות 6 הרבנים רושמי הנישואין שאושרו לכך ע”י הרבנות הראשית לישראל:

א. הרב דוידוביץ (רב המועצה המקומית ראש פינה)

ב. הרב ישעיהו מייטליס (רב העיר נהריה).

ג. הרב זמיר (רב המועצה האזורית עמק יורעאל).

ד. הרב גדעון פרל (רב המועצה האזורית גוש עציון).

במקרים בהם תתקלו בקושי להשיג את פרטי ההתקשרות עם הרבנים – הנכם מתבקשים לפנות אל מחלקת נישואין ורבנים במשרד לשירותי דת).

5. להלן הנוהל החדש שגובש:

א. מחלקת נישואין במועצה דתית תטפל בפניית כל בני זוג המבקשים להירשם לנישואין. וזאת לרבות בני זוג שאחד מִהם (אן שניהם) עברו הליך של גיור המוכר ע”י הרבנות הראשית לישראל (בהתאם לנוהל רישום נישואין המתייחס למקום רישום הנישואין – מקום מגורי החתן / מקום מגורי הכלה / מקום עריכת חופה).

ב. במקרה בו הרב רושם הנישואין מסרב לרשום את בני הזוג לנישואין וזאת מחמת סירובו להכיר בגיור האמור – אזי על מחלקת הנישואין במועצה הדתית לפעול כדלקמן:

1) מחלקת הנישואין תפתת תיק נישואין ותטפל בטופסי הבקשה בהתאס לנהלים הרגילים.

2) מחלקת הנישואין במועצה הדתית תעביר אל אחד מארבעת הרבנים רושמי הנישואין הנצכרים לעיל בפקס או בדואר לעיונו ולאישורו את המסמכים הבאים:

א. תעודת גיור ומעשה בי”ד (העתק נאמן למקור).

ב. תעודת המרה חתומה (העתק נאמן למקור).

ג. כל מידע או מסמך הנדרש ע”י הרב המורשה.

3) כאמור לעיל, אחד מארבעת הרבנים הנ”ל אשר יקבל לטיפולו את תיק הנישואין (להלן: “רב רושם הנישואין“) – יבחן את המסמכים ויתן למחלקת הנישואין במועצה הדתית את אישורו להמשך הליך הרישום. לאחר מכן תמשיך מחלקת הנישואין את הליך הרישום בנוהל הרגיל (קבלת עדי רווקות / תעודת רווקות, מדריכת כלות, קביעת מועד לעריכת החופה וכו’).

4) רב רושם הנישואין יאשר את זהותו של רב עורך החופה וקידושין.

5) לאחר עריכת החופה וקבלת העתק הכתובה לידי המועצה הדתית – תנפיק המועצה הדתית תעודות נישואין (כולל מילוי כל הפרטים הנדרשים בה) – ותעביר את התעודות אל רב רושם הנישואין לצורך חתימת התעודות.

6) לאחר חתימת התעודות – רב רושם הנישואין יחויר את תעודות הנישואין לרשות המועצה הדתית, וזו תוסיף את חותמת המועצה הדתית על התעודות. לאחר מכן תעביר המועצה הדתית העתקים מהתעודות לבני הזוג וליתר הגורמים הרלוונטיים בהתאם לנוהל הרגיל. המועצה הדתית תחזיק ברשותה את תיק הנישואין של בני הזוג באותו האופן בה מחזיקה את כל יתר תיקי הנישואין שברשותה.

6. עיקרי הנוהל הוצגו על ידי נציגי פרקליטות המדינה לבית המשפט העליון במסגרת עתירה שהוגשה לבג”צ, ועל כן, לצורכי מעקב ובקרה – חובה על המועצה הדתית לדווח ללא דיחוי למחלקת נישואין ורבנים במשרד לשירותי דת על כל תיק נישואין אשר טופל ע”י רושם נישואין חיצוני באופן הנזכר לעיל.

7. לא למותר לציין, כי הנוהל המפורטו לעיל מחייב את כל המועצות הדתיות.

8. אנו סבורים, כי הנוהל שגובש לעיל נותן מענה הולם בשלב זה לבעיה שהתעוררה. נבקשכם לפעול בהתאם לנוהל ובכך לשמור על כבודם של כל הפונים המבקשים להירשם לנישואין במחלקתכם.

 

אביגדור אוחנה

המנהל הכללי

 

העתקים:

הרבנים הראשיים לישראל

חה”כ יעקב מרגי, השר לשירותי דת

עו”ד שרית דנה, משנה ליועץ המשפטי לממשלה, משרד המשפטים

עו”ד ישראל פת, היועץ המשפטי

הרב חזקיהו סאמין, מנהל תחוס נישואין ורבנים

עו”ד יוכי גנסין, מנהלת תחום מח’ בגצים, פרקליטות המדינה, משרד המשפטים

מר מולי יסלזון, ראש מערך הגיור, משרד ראש הממשלה

עו”ד ירון קטן, הלשכה המשפטית, משרד ראש הממשלה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.