תקציר דוד-דב לבנון “חיוב מזונות למורדת” (2000)

דוד-דב לבנון “חיוב מזונות למורדת” שורת הדין 6 (2000) 294

 

“חיוב מזונות למורדת” דוד לבנון

 

א. דין מזונות למורדת “בעינא ליה ומצערנא ליה”.

1. האם נזכר בגמ’ הפסד מזונות למורדת?

2. שיטת הריטב”א – בענין מחיוב מזונות למורדת. (באור הריטב”א ברמב”ם, הרא”ה, המאירי)

3. שיטת הרשב”א – בענין חיוב מזונות למורדת.

4. שיטת הרא”ש בענין מזונות למורדת.

5. חקירה בענין חיוב מזונות ב”מגורשת ואינה מגורשת” – וראיה מהרשב”א.

6. טעם נוסף חדוש לחייב במזונות עבור אשה מורדת – על פי החזון איש.

7. ההבדל בין מורד למורדת – בענין חיוב תנאי כתובה.

8. חיוב מזונות בספק מורדת.

9. סיכום בענין חיוב מזונות למורדת.

 

ב. דין מזונות לאשה שעזבה את הבית, ולמורדת ממלאכה.

1. שיטת הריטב”א – בענין חיוב מזונות לאשה שעזבה את הבית.

2. שיטת הריטב”א – בענין מזונות למורדת ממלאכה.

3. שיטת הרשב”א – בענין מזונות לאשה שעזבה את הבית, ולמורדת ממלאכה.

4. באור ההלכה בשו”ע בענין אשה שעזבה את הבית – לאור האמור לעיל.

5. סיכום.

 

ג. דין מזונות לאומרת “מאיס עלי”.

1. חקירה בשיטת הריטב”א – בענין מזונות לאומרת “מאיס עלי”.

2. הסבר ראשון בריטב”א.

3. הסבר שני בריטב”א.

4. דיוק ברמב”ם שב”מאיס עלי” לא הפסידה כתובה עד הגט, וההשלכה למזונות.

5. הכרעה בין שני הפרושים בריטב”א.

6. שיטת הרא”ש – בענין מזונות לאומרת “מאיס עלי”.

7. שיטת הרשב”א – בענין מזונות לאומרת “מאיס עלי”.

8. שיטת המרדכי וההגהות מיימוניות, בענין מורדת ו”מאיס עלי”.

9. סיכום שיטות הראשונים – בענין חיוב מזונות וכתובה לאומרת “מאיס עלי”.

 

ד. שיטות האחרונים – בענין מזונות לאומרת “מאיס עלי”.

1. שיטת ה”בית יעקב”.

2. שיטת ה”בית שמואל”.

3. שיטת ה”עזרת כהן” – למרן הראי”ה קוק זצ”ל.

4. סיכום להלכה.

 

ה. אשה שזינתה – האם יש לה מזונות?

 

ו. אשה שאינה עם בעלה מסיבות שונות – לענין מזונות.

1. אשה שלא רצתה ללכת אחר בעלה (מרדכי).

2. אשה שעזבה את ביתה באונס (עין יצחק).

3. איש שעזב את ביתו באונס בנגוד לתנאי שעשה (נודב”י).

4. אשה שעלתה לארץ ישראל – לענין מזונות.

5. אשה שעזבה את הבית בטענה מוצדקת, אבל תובעת גט (הפלאה, מבי”ט).

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *