תקציר דוד בירדוגו “כפיית גט בבעל עקר” (2005)

דוד בירדוגו “כפיית גט בבעל עקר” שורת הדין 9 (2005) 268

 

“כפיית גט בבעל עקר” דוד בירדוגו

 

א. ב. ג. ד. הדין ודברים שיש בין הבעל והאשה בנוגע לפוריות הבעל והאם הרופאים נאמנים על זה.

ה. בבעל עקר האם האשה יכולה לתבוע גט מיד, או שצריך לחכות שיעברו י’ שנים. ובשיטות הרא”ש, הרמב”ם והרי”ף.

ו. באור הסוגיא ביבמות ס”ה ודברי התוס’ שם שעליהם יסדו האחרונים שיטתם דבידוע שהוא עקר לא בעינן י’ שנים.

ז. ח. באור שיטת הרמב”ם, ושיטת המהריט”ץ בבאור דברי הרמב”ם, שממנו מבואר שיש סברא בידוע שהוא עקר שצריך לחכות י’ שנים.

ט. מי שנקבע שאינו יכול להוליד מכח רוב, האם כופים אותו לגרש, ובאור דברי הים של שלמה בנדון. ויש לחלק בין נדון היש”ש בבעל ביצה אחת, לבין נדון דידן שאין פגם, אלא זה חולי, וכמה סברות לחלק ביניהם.

י. דברי הרשב”א בתשובה בנוגע לענינינו.

יא. יב. עוד סברא שיצטרכו לחכות י’ שנים ומסקנת הדברים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *