תקציר “גיטי הכזב” (2019)

“גיטי הכזב” (2019)

 

“גיטי הכזב – על הבעיות החמורות הנגרמות מפיקוח המדינה ומכניסת חוקי הבג”ץ ובתי המשפט לבתי הדין הרבניים”

 

 

א. “תמונת מצב”

1. עת לדבר

2. עובדות ולא רגשות

3. השאלה המתבקשת

4. ציפיות המדינה

5. שלילת סמכויות

6. ‘ארגוני הנשים’ ו’הקרן החדשה לישראל’ הרס במסווה של ‘מעמד האשה’

7. פיקוח צמוד של המדינה וארגוני הנשים

8. המהפך! “בית חרושת לגיטין”

9. שינוי כללי הפסיקה משנים עברו

10. קידום דיינים ליברלים

11. אגרת פרידה ממסורת הדורות

12. גיבורים על חלשים – רוקדים על הדם

13. לא דואגים לעגונות

14. הסתרת פסקי דין ועיכוב פרוטוקולים

15. היתרים שמביאים טרגדיות

16 מחיקת הסיכוי לשלום בית

17. הנהגת היהדות – שלום בית קודם לכל!

18. התאכזרות גלויה לגברים יח

19. במקום “כיבוד אב” – רצח האב!!

20. פסקים גזעניים מעוותים

21. לכל שקל יש תמורה!

22. האיסור להוציא לעז על הגיטין

23. זו כן הבעיה שלך

24. פרסום שמות לתועלת – מותר ע”פ הלכה

25. כשעושים מחאה למטה – אין דין למעלה

26. האם יש פתרון?

 

ב. כפיות גיטין המצויים כיום אשר מבטלים את הגט מהתורה

1. האם מאסר בכלא הישראלי מבטל את הגט?

2. כפייה על דבר אחר – אם נחשב כפייה?

3. האם יש תוקף לדקלום: “מצווה לשמוע לחכמים”?

5. האם הטענה הנפוצה של האשה: “הבעל אלים” – מבטלת את הגט?

6. האם אפשר לסמוך על עובדת סוציאלית או עדים פסולים כדי להעיד על הבעל, והאם זה פוסל את הגט?

7. האם איומים על הבעל – מבטלים את הגט מהתורה?

8. האם קיים היתר כפייה המכונה: “רבי חיים פאלאג’י?

9. האם קיים היתר כפייה המכונה: “רבינו ירוחם”?

10. האם יש מקור לדעת הרבנות שכל אשה שמבקשת גט נחשבת “עגונה”?

11. האם שייך לכפות את הבעל לגט מדין: “אינו זן ואינו מפרנס”?

12. האם אילוץ הבעל לתת גט לאשתו תמורת תשלום כספי או תמורת וויתור על ‘התביעות’ המאיימות עליו – מבטל את הגט?

13. האם ‘צווי ההגבלה’ המוטלים על הבעל – מבטלים את הגט?

14. האם הטלת קנסות על הבעל כמזונות מעוכבת – הם גזל ומבטלים את הגט?

15. האם ‘חלוקת הרכוש’ של בתי הדין הרבניים – מבטלת את הגט?

16. האם ‘בתי הדין הרבניים’ שלא פוסקים את המהרשד”ם – גורמים לביטול הגט?

17. האם מזונות הילדים הנהוג היום בבית הדין הרבני – גורם לביטול הגט?

18. האם המציאות שהמזונות נמסרים לאם ולא לילדים – מבטלת את הגט?

19. האם משמורת הילדים הנהוג בבתי הדין הרבניים – גורם לביטול הגט?

20. האם חלוקת הרכוש והילדים בין הבעל לאשה הנעשים שלא כדין תורה – גורמים שהגט יהיה בכפייה ולביטול הגט?

21. האם עצם פתיחת תיק ‘בבתי הדין הרבניים’ – גורם לכפייה ולביטול הגט?

22. האם העובדה שאין ברבנות שלושה דיינים בכל מהלך הדיונים והפסק – מבטל את הגט?

23. האם הטענה שהדיינים עושים כמו ‘בית המשפט’ – מתירה את גזלנותם?

24. האם העובדה שדייני הרבנות נבחרים ע”י פורקי עול – מבטלת את גיטיהם?

25. האם הבעיות במינוי הדיינים – מבטלת את הגט?

26. האם העובדה שהרבנות כופה לדון רק אצלה ולא במקום אחר – מבטל את הגט?

27. האם העובדה שדייני הרבנות נוטלים שכר לדון – מבטל את הגט?

28. האם דייני בתי הדין הרבני פסולים לדון מדין נוגעים בדיינותם – וגיטיהם בטלים?

29. האם דיינים בבתי דין הרבניים פסולים לדון כיון שרואים סרטים לצורך עבודתם, או משום שמשתמשים עם איפון ואנטרנט פרוץ, וחשודים על עריות – וגיטם בטל?

30. בתי הדין הרבני שדנים כפייה ‘שלא בפניו’ – האם הגט בטל מהתורה?

31. האם בתי הדין הרבניים שכופים את הבעל לתת ‘גט שני’ – הגט בטל מהתורה?

32. האם יכול בעל לערער על הגט שעשו לו ברבנות, והאם ערעורו מבטל את הגט?

33. האם בית הדין הגדול לערעורים מותר ע”פ הלכה, או שהוא משפט הגויים?

 

ג. בעיות המצויות בגיטין ברצון אשר מבטלים את הגט מהתורה

1. האם ביטול ההסכמים – גורם לגט מוטעה שבטל מהתורה?

2. האם מנהג בתי הדין הרבני האומרים לבעל: תן גט אחר כך נדבר – מבטל את הגט?

3. האם הטעיית הבעל שמצווה עליו לגרש – מבטל את הגט?

4. האם המהירות בעשיית הגיטין – גורמת לבעיות בצורת האותיות ובבירור השמות?

5. האם יש בעיות קשות בעידי הרבנות הנבחרים ב’מכרז’?

6. האם עידי הרבנות פסולים להעיד – גם מדין ‘נוטל שכר להעיד’?

7. האם גיטי הרבנות בטלים מצד שאין העדים יודעים האם הבעל מגרש מרצונו הטוב או בכפייה?

8. האם כל גיטי הרבנות בטלים מצד שאין הבעל קונה את הגט?

9. האם גרושות הרבנות לא יכולות להינשא בגלל בעיות ‘במעשה בית דין’?

10. האם גיטי הרבנות בטלים בגלל שאין בי”ד על מעשה נתינת הגט?

11. האם קיים חשש בהלכות ‘לשמה’ בגיטי הרבנות?

12. האם דייני הרבנות עושים “הפקעת קידושין” בשביל להסתדר עם הפסולים הרבים?

13. האם בתי הדין הרבני איבדו את חזקת כשרותם וכל הגיטין שעושים שם בחזקת בטלים מהתורה?

 

ד. בעיות חמורות נוספות הקיימות ב’בתי הדין הרבניים’

1. בעיות הלכתיות הקיימות בפסק ירושת הבנות ופשוט כבכור.

2. עקירת פסקי השו”ע בשחיטה לספרדים לטובת ‘איחוד האומה’.

3. עקירת מצוות יבום לספרדים

4. שערוריית הגיורים ברבנות

5. האם נזקי בתיה”ד הרבניים בא”י הגיעו לכל העולם?

6. האם הסכמי קדם נישואין מבטלים את הגט?

 

ה. שאלות ותשובות

1. מהי דעת גדולי ישראל על ‘בתי הדין הרבניים’?

2. דייני ‘בתי הדין הרבניים’ טוענים שכל התלונות של גדולי ישראל נגדם – זה רק פוליטיקה. האם יש ממש בטענות אלו?

3. במה בתי דין הרבניים מייצגים את התורה?

4. האם רמת כשרות הגיטין ‘ברבנות’ שווה לרמת כשרות המזון בהכשר ‘הרבנות’?

5. האם ארגוני הנשים עוזרים ומסייעים או פוגעים בנשים ובילדים?

 

ו. עשרה סיפורים בקצרה

1. סכנת מחלה מדבקת אינה כפייה

2. הבעל הצעיר שהתפקר

3. הצגה של כפייה “דרך ברירה”

4. עקשנות של הרה”ר שהביאה לחורבן צד

5. ישב בצינוק על הרצון לראות את בנו היחיד

6. הרב יצחק מידן – מאסר וכפייה במקום ‘היתר נישואין’

7. הקשר בין שמואל א’ לכפיית גיטין

8. טרטורי הבעל – כפייה שגרתית

9. אכזריות לשמה – סילוף התורה

10. דיינים שמבטלים הסכמים שאושרו על ידם