תקציר בש”פ 1176/15 פלוני (18/02/2015): בית משפט עליון החליט שלא לשנות החלטת בית דין רבני אזורי לקנוס אשב ככל שלא תסכים לקבל גט

בש”פ 1176/15 פלוני נ’ פלונית (18/02/2015)

 

בבית המשפט העליון

בש”פ 1176/15

 

לפני:

כבוד הנשיאה מ’ נאור

 

התובע בתיק מס’ 976494/1 (בית הדין הרבני האזורי בצפת):

פלוני

נ ג ד

הנתבעת בתיק מס’ 976494/1 (בית הדין הרבני האזורי בצפת):

פלונית

 

הודעת בית הדין הרבני האזורי בצפת על החלטה להטיל על הנתבעת בתיק מס’ 976494/1 קנס

 

החלטה

 

לפניי הודעת בית הדין הרבני האזורי בצפת על החלטתו מיום 15/02/2015 להטיל על הנתבעת, החל מיום 20/02/2015, קנס בסך 150 ש”ח בגין כל יום שבו היא מסרבת להתגרש ללא הצדקה וחרף העובדה שבפני בית הדין תלויות ועומדות תביעות הדדיות לגירושין. זאת בהתאם לסעיף 7א(ב) לחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט”ז-1956 (להלן – החוק).

על פי סעיף 7א(א) לחוק, לבית דין דתי תהיינה כל הסמכויות על פי סעיפים 6 ו-7 לפקודת בזיון בית משפט לכוף אדם בקנס או במאסר לציית לצווים שניתן על ידו. על פי סעיף 7א(ב) לחוק, על הטלת עונש כאמור יש להודיע מיד לנשיאת בית המשפט העליון, והנשיאה רשאית, לאחר זימון הנדון אם ביקש זאת, לבטל את הקנס או המאסר או לשנותם לקולא.

עיינתי בחומר שהוגש ולא מצאתי מקום, לעת הזו, להפעיל את סמכותי לבטל או להפחית את הקנס שהושת.

 

ניתנה היום, כט שבט ה’תשע”ה (18/02/2015).