תקציר ביטול-קידושין (רבני ערעור) 011105293-64-1 פלונית נ’ פלוני (10/10/2004): בית דין רבני לערעורים מבטל קידושין בשל עד-קידושין פסול

ביטול-קידושין (רבני ערעור) 011105293-64-1 פלונית נ’ פלוני (10/10/2004)

 

ב”ה, בית הדין הרבני הגדול

מס’ תיק: 011105293-64-1

 

בפני כבוד הדיינים:

הרב עזרא בר-שלום

הרב ציון בוארון

הרב שלמה-משה עמאר

 

המערערת:

פלונית

 

נגד

 

המשיב:

פלוני

 

פסק דין

 

ציון בוארון:

א. סיפור העובדות

ב. נמצא אחד קרוב או פסול – מהו הזמן הקובע?

ג. כשייחדו עדי קידושין

1. רק אלה שיוחדו מצטרפים לעדות

2. בקידושין שעת הראיה היא שעת העדות

ד. ספק אם ייחדו עדים

1. נאמנותו של מסדר הקידושין

2. בספק בטלה העדות

ה. פסולו של העד הכשר

ו. כשאיש לא נתכוון להעיד

ז. נוכחותם של כשרים בקהל המוזמנים

1. מתחשבים רק באלו שבאו לבית דין

2. כשייחדו עדים

3. העדים לא נתייחדו ע”י החתן והכלה

4. מסדר הקידושין ייחד עדים על דעת החתן והכלה

ח. סיכום פסול הקידושין מטעם נמצא אחד מהם קא”פ

ט. העד הכשר לא ידע בפסולו של העד השני

י. קבלת עדות שלא בפניו

יא. עבריין שאינו יודע שבכך הוא נפסל לעדות

יב. חזקת האשה כאשת איש

יג. סיכום ופסק דין

1. מזקנים נתבונן

2. הסכמת הרבנים

3. פסק הדין

 

א. סיפור העובדות

הגב’ … נישאה ברבנות מסויימת בארץ. כ- 3-4 אחרי הנישואין התגלו אצל הבעל בעיות נפשיות קשות, אשר התבטאו בהתפרצויות אלימות כלפי אשתו והסביבה. הבעל אושפז לסירוגין בבי”ח לחולי נפש, וחוליו הוגדר כ’סכיזופראניה פראנואידית’ והאשה תבעה גירושין. הצדדים היו בדיונים רבים בביה”ד בחיפה, ולבסוף, לאחר שכבר נחתם ‘הסכם גירושין’ בביה”ד, חזר בו הבעל מהסכמתו לגירושין. עקב אלימות קשה כלפי אשתו הוכנס הבעל לבית סוהר, ובעת מעצרו ניסה לשלוח יד נפשו והגיע עד שערי מוות. כל מאמצי הרופאים להצילו לא צלחו, ומאז הוא נשאר בגדר ‘צמח’. כבר חלפו כ- 6 שנים, ולא נראה סיכוי כלשהו לשיפור במצבו. כיון שכך נשארה האשה עגונה באין מוצא ופתרון.

ביה”ד בחיפה, בראשות הג”ר שאר-ישוב הכהן שליט”א, נכנס לעובי הקורה, ולאחר בירור מקיף נתגלה שאחד מעדי הקידושין הוא פסול לעדות משום היותו מחלל שבת בפרהסיא. העד עצמו הופיע בביה”ד בחיפה והעיד על עצמו כנ”ל. כמו”כ נתקבלו שם עדויות על כך, אלא שלא הושלמו. הרב ש”י הכהן כתב פסק דין ארוך ונאה בענין זה, והעביר את התיק להכרעתו של כב’ נשיא ביה”ד הגדול הראשל”צ כמוה”ר הגר”ש עמאר שליט”א, ובמצוותו נכנסתי לענין זה.

בישיבת בית הדין, שהתקיימה בלשכת כב’ נשיא ביה”ד הגדול ובראשותו, הופיע שנית אותו עד קידושין, והעיד על עצמו שמאז היותו בחור הוא מחלל שבתות בפרהסיא, ועושה הכל בשבת אעפ”י שהוריו היו שומרי שבת. כך היה בהיותו בחו”ל, ובכך המשיך מאז עלה ארצה. באותו מעמד הופיע גם חוקר פרטי, שהעיד בפני ביה”ד שטרח ונסע מספר פעמים אל מקום מגורי העד, וחקר אצל שכנים ומכרים על אודותיו, ושמע מפיהם דברים ברורים לאמור: ידוע ומפורסם אצלם שהעד אינו שומר שבת כלל ועיקר.

החוקר הציג עצמו כיהודי שומר תורה ומצוות, וכך אכן נראים פני הדברים. כמובן, היה קשה להסתמך על עדות מפי השמועה; ואע”פ שמדובר בעדות שהיא לבירור ולגילוי מילתא בעלמא ויש מקום להקל, בכל זאת נעשו מאמצים לחפש עדים שיהיו שומרי תורה ומצוות, ושיעידו מתוך ידיעה אישית. ואכן, לאחר זמן הופיעו בפני ביה”ד שני עדים שומרי תורה ומצוות (כל אחד בזמן אחר) והעידו בדברים ברורים על אותו עד שהוא מחלל שבתות בפרהסיא בנסיעה בשבת, צליית בשר על האש בחצר הבית, ביקוע עצים לצורך הצלייה וגיזום עצים וכו’.

ביה”ד אף טרח וקיים ישיבת בית דין באותה רבנות מקומית ששם סודרו הקידושין, ואשר שם מקום מגורי שני עדי הקידושין, ושמע את דברי העדים אשר העידו על הקידושין זה בפני זה.

העד הנ”ל מסר עוד, שהקידושין נעשו בבית ההורים, וזאת כפי המקובל בעדתם של בני הזוג, מחשש לעין הרע, ושלפי דעתו כל הנוכחים שם היו קרובי משפחה, חוץ ממנו שהיה שכן קרוב. ביה”ד שאל את מסדר הקידושין בענין יחוד עדים במעמד הקידושין, והוא השיב שדרכו מאז ומתמיד להכריז בעת הקידושין: “פלוני ופלוני הם עדי הקידושין”, וזאת משום החשש להצטרפות קרוב או פסול לעדות הקידושין. במוסגר יש להוסיף: גם על אודות העד השני של הקידושין יש ספקות כבדי משקל ביחס לכשרותו לעדות.

עלינו לברר אפוא שלושה דברים עיקריים:

א. האם שייך בנדון דידן עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה?

ב. האם יחוד עדים לקידושין מוציא את שאר העדים הכשרים מכלל העדות?

ג. ענין הוחזקה אשת איש ונתברר אח”כ שהקידושין בטלים.

 

 

2. הסכמת הרבנים

פסק הדין דלעיל נכתב ע”י הרב ציון בוארון, ועליו נתקבלו ההסכמות הבאות של הראשל”צ הג”ר עובדיה יוסף שליט”א ושל הראשל”צ הג”ר שלמה עמאר שליט”א, וכדלהלן:

בתיק זה השתתפתי ביחד עם הגאון הכותב נר”ו, הן בחקירת הענין והצדדים הנוגעים, והן בקבלת העדויות. וקראתי כל אשר כתב. ואני מצטרף לכל הנ”ל. עיינתי בפסק הדין שכתב הרב הפוסק שליט”א עליון למעלה, ואף ידי תיכון עמו להתיר את האשה בלא גט, כיון שהוא מקום עיגון. ובפרט שגם מני”ר [= מרן נרו יאיר] הגאון הראש”ל מהרש”מ עמר שליט”א כבר הסכים על הפס”ד הנ”ל. אפריון נמטייה.

כ’ באלול תשס”ד הרב עובדיה יוסף

 

3. פסק הדין

אחר העיון במכלול החומר שבתיק, מגיעים למסקנה שהקידושין והנישואין של הגב’… עם מר… הם בטלים מעיקרן. והגב’ הנ”ל רשאית להנשא לאחר כדמו”י.

את מעמדה יש לשנות מנשואה לפנויה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *