תקציר ביטול-קידושין (רבני באר-שבע) 92507/1 פלונית (29/03/2009): דעת המיעוט בהרכב בית דין רבני אזורי ביטלה קידושין בשל פסלות עדי הקידושין

ביטול-קידושין (רבני באר-שבע) 92507/1 פלונית נ’ פלוני (29/03/2009)

 

ב”ה, בית הדין הרבני האזורי באר שבע

מס’ תיק : 92507/1

 

בפני כבוד הדיינים:

הרב אליהו אברג’יל, אב”ד

הרב צבי בירנבאום, דיין

הרב ציון לוז-אילוז, דיין

 

תאריך :

ד’ בניסן תשס”ט 29/03/2009

 

התובעת:

פלונית

 

נגד

 

הנתבע:

פלוני

 

הנדון:

ביטול נישואין

 

פסק דין

הרב אליהו אברג’ל, אב”ד:

הצדדים נשואים משנת 1978 ולהם ארבע בנות משותפות.

התקיימו הליכים בין הצדדים בבית הדין בתל אביב ונקבע מועד לסידור גט בשנת 1991.

ביום 07.02.96 עזב הבעל את הארץ וניתק כל קשר עם משפחתו.

חוקר מטעם הנהלת בתי הדין הרבניים איתר מקום מגוריו של הבעל בארה”ב. החוקר קיים כמה פגישות, שם, עם הבעל, כדי לשכנעו לתת ג”פ לאשתו. הבעל מסרב לתת גט לאשתו.

הבעל היום נשוי אזרחית בארה”ב ואף יש לו ילדים מאשתו השנייה.

בתאריך 10.04.02 כותב בית הדין: “אין ספק שהתנהגותו של הבעל כלפי האשה גובלת באכזריות והתעללות לשמה, שכן אינו מעוניין בוודאי בשלום בית לאחר שהקים משפחה אחרת בארה”ב. ואשה זו בוכה זה שנים רבות על עגינותה”.

והנה לאחר עיון בכתובה ובעדי הקידושין, התברר בעדות טובה ע”י אנשים שהיו נוכחים בחתונה שהעדים הם מחללי שבת.

…המורם מכל האמור:

לאחר שהתברר שהעדים של הקידושין הם פסולים מן התורה הרי אשה זו אינה צריכה גט ורשאית לינשא כדמו”י ואינה צריכה גט אפילו לחומרא באשר דבהא דשעת הדחק לכו”ע מידו דעד אחד פסול אין כאן קידושין וק”ו בנידון דידן ששניהם פסולים ובהא לכו”ע אין כאן קידושין.

 

הרב ציון לוז-אילוז

במעשה המובא בפנינו מדובר באשה מסורבת גט למעלה מעשר שנים. הבעל נמצא בארצות נכר, באופן שאין אפשרות להשתמש באמצעי כפייה. לאחר כל המאמצים שנעשו על מנת לשכנע את הבעל ליתן גט כדמו”י לאשה שלא צלחו, פנתה האשה לאפשרות להתיר את נישואיה. האשה נישאה בכפר בקווקז. מתוך התייעצות (כנראה) עלתה האפשרות שמא עֵדֵי קידושיה הינם פסולי עדות דאורייתא. האשה הביאה את כתובתה לפני ביה”ד. זוהו העדים החתומים על כתובתה שהלכו לעולמם ז”ל. הופיעו עדים בפני ביה”ד שהכירו את עֵדֵי הכתובה והעידו בפני ביה”ד שעֵדֵי הכתובה היו מחללי שבת, והלכו לעבודתם בשבת כבכל יום אחר. עבודתם כללה גם חילולי שבת במלאכות דאורייתא. העדים הוסיפו שכל תושבי הכפר ללא יוצא מן הכלל (למעט הרב) היו מחללי שבת והלכו לעבודתם הרגילה גם ביום השבת. הצהירו בפני ביה”ד שגם הם עצמם הלכו לעבודתם וחללו שבת ולא עלתה על דעתם לנהוג אחרת, ואמנם היום הם שומרי שבת ומצוות ויראי ה’ באופן שאפשר לקבל עדותם. על סמך נתונים אלו בקש כב’ אב”ד הרה”ג אברג’ל שליט”א לפסול את קידושיה של המבקשת, שמסתמיה עֵדֵי הכתובה היו אף עֵדֵי הקידושין ובהיותם פסולי עדות דאורייתא הרי שנפסלו קידושיה ואפשר להתירה לעלמא ללא גט, וכך העלה בנימוקיו בתיק זה.

ובמחילת כת”ר, לדעתי אין מקום להיתר זה, כפי שיבואר להלן.

אשר על כן, מכל הנ”ל נראה לי שאין להתיר אשה אומללה זו בלא גט פיטורין כדמו”י על סמך העדויות שנתקבלו בפנינו בלבד. ויש לעשות מאמץ רב ועליון למצוא דרך אחרת להוציאה מכבלי סרבנות בעלה לאחר שנות פרידה רבות, והשי”ת יצילנו משגיאות, ואבי יתומים ודיין אלמנות יאיר את עינינו למצוא פתרון (אם ישנו) לאשה אומללה זו, אכי”ר.

 

הרב צבי בירנבאום

מצטרף לדברי חברי.

 

לאחר שמיעת האשה וקבלת העדות, ביה”ד מחליט ברוב דעות שאין מקום להתיר האשה ללא גט. המיעוט סובר שאין צורך בגט.

 

ניתן היום, ד’ בניסן תשס”ט (29/03/2009).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *