תקציר בג”צ 657/89 גולדשמיט (10/01/1990): בית משפט עליון הורה על פרסום תוצאת בחינה לצורך מינוי כדיין בית דין רבני אזורי

בג”צ 657/89 גולדשמיט נ’ מועצת הרבנות הראשית, פ”ד מד(1) (1990) 622

 

בג”צ 657/89

אברהם גולדשמיט

נגד

מועצת הרבנות הראשית

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק

 [10/01/1990]

לפני השופטים ד’ לוין, ת’ אור, י’ קדמי

 

העותר, המבקש להתמנות כדיין בבית-דין רבני אזורי, ניגש לבחינות כקבוע בתקנה 8 לתקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה), ה’תשט”ו-1955. חלפו חודשים רבים מאז שהעותר ניגש לבחינות (“אבן העזר” ו”חושן משפט”) והמשיבה לא הודיעה את תוצאותיהן. פניית העותר אל המשיבה בבקשה לפרסם את תוצאות הבחינות ולקבוע מועדים לבחינות הנוספות, שהמועמדים לדיינות חייבים בהן, לא נענתה. מכאן העתירה. במהלך הדיון בעתירה הודעו לעותר תוצאות הבחינה הראשונה (“אבן העזר”), נקבעו מועדים להמשך הבחינות. תוצאותיה של הבחינה השנייה (“חושן משפט”) לא פורסמו.

בית המשפט הגבוה לצדק פסק:

א.

(1) בדרך כלל בג”צ לא יתערב בנושא שעניינו בחינות – טיבן, מועדיהן, פרסום התוצאות ומהותן – אך לא כן כאשר מוכחת אי- סבירות בהחלטה המצריכה, ממש למען עשיית הצדק, את התערבות בג”צ, בין היתר – בשל התנהגות החורגת ממיתחם הסבירות (627ה-ו).

(2) בנסיבות דנן, חרג השינוי בפרסום תוצאות הבחינות מכל סבירות שהיא שכן אין מתקבל על הדעת שאדם, אשר ניגש לבחינות, יצטרך להמתין בדריכות ובחוסר ודאות במשך עשרים-ושניים חודשים, עד אשר תובאנה התוצאות לידיעתו (627ה, ו).

(3) בנסיבות דנן, נמסרו תוצאות הבחינות לעותר בעת הדיון בעתירה, לפיכך מתן צו החלטי לעניין זה בשלב הזה אינו דרוש ואינו בא לשרת דבר (628א).

ב.

(1) אין זה מתקבל על הדעת, שאדם, הממלא אחר התנאים המכשירים אותו להיבחן בבחינות לדיינות, יחכה עד בוש לקביעת מועד לבחינות ההסמכה הנדרשות על-פי הדין (628א-ב).

(2) בנסיבות דנן, ביום הדיון בעתירה נשתנו הדברים ונקבעו המועדים, לפיכך בא העותר על סיפוקו הפורמאלי, ואין כל עילה עניינית ליתן צו כלשהו (628ב).

ג. בנסיבות דנן, הזמן שחלף מאז הבחינה ב”חושן משפט” צריך להספיק להשלמת הבדיקה ולפרסום התוצאה, לפיכך על המשיבה לפרסם את תוצאות הבחינה בזמן שבג”צ יקצוב לה (628ג-ה).

 

התנגדות לצו-על-תנאי מיום 07/08/1989. העתירה נתקבלה. הצו-על-תנאי נעשה מוחלט.

 

מ’ חשין – בשם העותר;

נ’ ארד, מנהלת מחלקת הבג”צים בפרקליטות המדינה – בשם המשיבה.

 

ניתן היום, יג טבת ה’תש”ן (10/01/1990).